Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Krönika

12 november 2013

Efterlysning

Per Ahlberg

Redaktör, ansvarig utgivare och grundare till Dental24

Många kommer till Odontologiska Riksstämman och Swedental men faktum är att allt fler också uteblir. Varför uteblir så många? Är verkligen alla berörda inbjudna? Varför är det så?

 

 

Vilka är där och vilka saknas?

Det är frågor som arrangörerna ställer sig varje år. Varför kommer det inte fler deltagare? Detta event är ju något av det viktigaste på hela året!

Några föredrar Stockholm och andra Göteborg. Vanligtvis kommer det fler deltagare till Swedental och Riksstämman när den hålls i Göteborg trots att detta årliga event oftare hålls i Stockholm än i Göteborg. I september 2015 kommer dessutom EAO (European Association of Osseointegration) gå i Stockholm.

Ett av skälen kan vara rent ekonomiskt. Många utställare vill hellre ställa ut i Stockholm efter att ha gjort en kostnads/intäktsanalys. Många säljer mer när Swedental går i Stockholm med fler köpstarka besökare samtidigt som det kostar mindre att ställa ut i närheten av utställarföretagens huvudkontor. Tillresandes resor och övernattningar står också för en del kostnader.

Annars upplevs Göteborg av många som ett trevligt ställe att besöka. I Göteborg låter också Västra Götalandsregionen flera av sina anställda att delta än vad t.ex Stockholms Läns Landsting gör i Stockholm.

 

Programmet

Programmet är omfattande men frågan är om det saknas spjutspetsar och verkligt intressanta ämnen?

Dental24 har tidigare efterfrågat mer tvärvetenskap. Omvärlden och helheten får ökad betydelse inom tandvården i takt med den allt snabbare utvecklingen på en rad områden. Ta digitaliseringen av vården som ett exempel. Är det bara dentalindustrins angelägenhet att utbilda kåren i denna nya teknik eller borde inte fler teknikinslag finnas med på riksstämmans agenda? Det gör det t.ex. på ADA:s kongresser i USA. Utvecklingen inom medicinteknik och effektivisering av tandvården borde också vara något som intresserar oss svenskar? Kanske är det också något vi t.o.m. borde exportera mer av? Fråga entreprenören och industrimannen Carl Bennet, han vet!

Likadant är det med tillverkningsteknik och utvecklingen inom tandtekniken. Vad händer med de tandtekniska laboratorierna? Hamnar jobben utomlands? Är det ekonomiskt försvarbart att automatisera?

Med en offentlig sektor som svarar för ca 50 % av tandvården borde väl det offentliga upphandlingsförfarandet stå på agendan?

Hur är det med kvalitetssystemen? Är alla tandtekniska företag kvalitetssäkrade och håller olika kvalitetssäkringar måttet? Är importerad tandteknik lika bra som svensktillverkad?

Fungerar samarbetet med/inom Sveriges Tandteknikerförbund?

2012 deltog enbart 7 av ca 1 200 tandtekniker på Riksstämman! Är det en kostnadsfråga? Med estetik på programmet får vi hoppas att det blir betydligt fler i år.

Anmärkningsvärt är att endast ett fåtal tandtekniska laboratorier, ofta tandläkarnas största och viktigaste underleverantörer, ställer ut på mässan!

 

Var är politiken?

Är det bara i Almedalen man pratar välfärdspolitik? Borde det inte vara en stor presskonferens på riksstämman med ett antal heta politiska frågor såsom vinster i vården, ägandet i välfärden, den åldrande befolkningen och deras vårdbehov, tillgången på tandläkare idag och framtiden, vad samhället/tandvården gör för att tillvarata tandhygienisternas kompetens.

Utbildningsbehov inom tandvården: Ett obligatoriskt tredje år på tandhygienistutbildningen. Vad händer med tandsköterskornas utbildning? Borde inte tandläkarnas efterutbildning vara obligatorisk?

Vad händer med tandvårdsbidraget? Når det fram till rätt målgrupp? Varför går inte 20-25% av befolkningen regelbundet till tandvården? Vad talar för eller emot fri tandvård för unga ända upp till 25 år? Det saknas knappast politiska ämnen att diskutera.

 

Är ansvariga politiker och intresserad press inbjudna till den Odontologiska Riksstämman?

Dental24, som sedan länge är en av branschens ledande nyhets – och kunskapsförmedlare, har i varje fall inte fått någon inbjudan utöver den allmänna pressinbjudan (utan presskonferens) som publicerats på nätet.

Många kommer säkert också ihåg Göteborgs-Postens granskning av brister i tandvården under förra årets riksstämma med titeln: ”Världens bästa tandvård”. Kunde ansvariga arrangörer varit bättre förberedda?

Borde inte Riksstämman vara ett forum för att diskutera mycket av det som jag tagit upp ovan och kanske lite till?

Detta skulle också leda till mer information och kunskap i pressen och i förlängningen en mer upplyst och delaktig allmänhet. Ytterst är det ju patienternas munhälsa vi talar om.

 

Mässan – Det kostar på att ställa ut

Det är generellt sätt kostsamt att ställa ut på mässor. Utöver själva monterytan tillkommer bl.a. monterinredning, personal, resor och uppehälle. Det gäller att dessa tre dagar genererar många affärer eller andra intäkter. Kommer det inte tillräckligt med besökare på mässan blir det allt svårare att få denna ekvation att gå ihop.

Eller, är det så att alternativa kanaler har ökat i användning? Ja, Dental24 vet svaret men är det hela sanningen?

 

Besparingar?

Även att besöka mässan och riksstämman kostar en del, dock inte inträdet till själva mässdelen som är gratis. Däremot kostar produktionsstillestånd, resor och för många, kost & logi. Allt detta skall vägas mot nyttan av att mötas, insupa ny kunskap, ha utbyte med kollegor och kanske göra en bra affär.

Tyvärr verkar många underskatta allt detta och genomför därför kortsiktiga (?) besparingar. Hur detta går ihop med debatten om delaktighet, teamarbete, behovet av efterutbildning, långsiktigt ägande och vinster inom vården undrar jag?

Synpunkter och förslag tas tacksamt emot till info@dental24.se

 

/Per Ahlberg

Grundare till Dental24.se

 

Per Ahlberg

Redaktör, ansvarig utgivare och grundare till Dental24

Per har arbetat hela sitt verksamma liv med försäljning och marknadsföring av medicintekniska produkter. 2008 startade han tillsammans ett antal samarbetspartners och företrädare för dentalbranschen Dental24.

Detta är en krönika och åsikterna som uttrycks är personliga.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev