Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Krönika

5 april 2023

Förebyggande och minimalinvasiv tandvård viktigare än någonsin

Farid Akhlaghi

Specialist i parodontologi

Tandvården i Sverige står inför flera utmaningar. Priser och kostnader stiger, tillgängligheten blir alltmer ojämlik och efterfrågan på avancerade tandbehandlingar ökar. Samtidigt lägger många stor vikt på estetiken av sina tänder. Det är inte ovanligt med patienter som spenderar tusentals kronor på behandlingar som skall ge ”det perfekta leendet”.

Farid Akhlaghi

Under sådana förhållanden glömmer man lätt betydelsen av förebyggande tandvård. I Sverige finns en väletablerad kultur av förebyggande tandvård, med hög medvetenhet och stort engagemang hos delar av allmänheten.

Samtidigt är förebyggande tandvård förbisedd hos andra delar av allmänheten. Tandvårdspersonal ser fler och fler patienter som endast söker tandvård akut, för tandvärk eller en fakturerad tand. Andra vill ha kosmetiska behandlingar, när de i stället borde åtgärda karies eller parodontit. Detta är en situation som ingen vinner på.

Förebyggande och minimalinvasiv tandvård är två begrepp som går hand i hand och som utgör grunden för en hållbar tandvård. När dessa tillämpas konsekvent, får vi alla många fördelar. Risken för allvarliga tandproblem minskar, vilket kan leda till lägre kostnader och mindre smärta för patienten. När vi minskar risken för omfattande tandproblem undanröjer vi behovet av mer avancerade behandlingar. Vi avlastar tandvården, helt enkelt.

En annan utmaning är att tandvården blir alltmer svårtillgänglig. Tandvården upplevs som för dyr och bristen på tandvårdspersonal och långa vårdköer i många regioner bidrar till att många patienter väntar länge för att få vård. Kanske har en del patienter länge ignorerat sina tänder. Kanske rör det sig om en kombination av alla dessa faktorer. Som vi inom tandvården vet, leder detta förr eller senare till sämre tandhälsa – och tyvärr ibland till andra slags hälsoproblem. Det är vårt ansvar att informera patienterna.

Givetvis skall vi även arbeta för politiska förändringar som säkerställer att alla har tillgång till kvalitativ tandvård. Vi ska utveckla mer effektiva sätt att kommunicera med patienter och mellan olika odontologiska enheter för ett bättre samarbete. Men det är med förebyggande och minimalinvasiv tandvård som vi kan göra skillnad själva – redan idag!

Men hur ser framtiden ut? Vi måste arbeta för att göra tandvården mer tillgänglig för alla. Framtidens tandvård kommer att bli mer effektiv genom fortsatt satsning på teknik och nya innovationer. Till exempel kan AI – artificiell intelligens – användas för att förutsäga risken för tandproblem och för att hjälpa tandläkare att utveckla mer anpassade behandlingsplaner för patienter. Ett exempel på hur teknik kan göra tandvård mer tillgänglig är att använda digitala verktyg för att diagnostisera och behandla patienter på distans. Detta kan vara särskilt värdefullt för patienter som har långt till tandläkare eller som har svårt att ta sig till en klinik av olika anledningar. AI kan också användas för att förbättra tandläkarnas beslutsfattande. Möjligheten att analysera stora mängder data, gör att tandläkare bättre kan rekommendera bästa behandling för varje enskild patient. Det är dock viktigt att detta kombineras med personliga interaktioner mellan tandläkare och patienter för att skapa en holistisk och effektiv vårdupplevelse.

Vi måste även stärka samarbetet mellan olika privata och offentliga odontologiska discipliner. Konkurrens mellan privat och offentlig tandvård har redan idag skapat en klyfta som går ut över patienterna. Samarbete borde vara vägen till förbättrad vårdkvalitet som säkerställer att alla patienter får bästa möjliga vård. Privat och offentlig vård borde upplevas som fullständigt likvärdiga för patienten.

I slutändan handlar allt om att fokusera på patienten och att ge den bästa möjliga vården. Detta innebär att man måste ha kunskap om patientens sjukdom eller tillstånd, och ta hänsyn till deras individuella behov och önskemål när man planerar och genomför vården. Genom att samarbeta och ha ett interdisciplinärt synsätt kan vi skapa en framtid där god tandhälsa är en självklarhet för alla.

Farid Akhlaghi

Specialist i parodontologi

Farid Akhlaghi är specialist i parodontologi. Han verkar vid kliniken Landalatandläkarna i Göteborg. Farid kommer i sina krönikor under våren 2023 att utveckla de ämnen som berörs i denna krönika: Förebyggande och minimalinvasiv tandvård, ny teknik, tandvårdens tillgänglighet och interdisciplinär samverkan.

Detta är en krönika och åsikterna som uttrycks är personliga.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev