Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Krönika

16 oktober 2018

Fortbildning viktigt för att locka tandläkare till mindre orter

Tore Sahlin

Specialisttandläkare och licensierad organisationskonsult

I landets två nordligaste län saknar Folktandvården ca 50 tandläkare, framförallt på de mindre orterna. Situationen är likartad på många håll i landet. Det finns naturligtvis många orsaker till detta. Urbaniseringen är en orsak. Tandläkare vill arbeta och bo i de större städerna. Man upplever sig isolerad på mindre orter och förstår kanske inte heller de stora fördelarna med att t ex slippa långa jobbresor, att ha närhet till naturen, skidbackar, elljusspår, motionsslingor och andra fritidsaktiviteter runt knuten. På mindre orter bygger man dessutom snabbt upp ett lokalt nätverk eftersom det är lätt att komma i kontakt med människor. Bostäder är också mycket billigare utanför storstäderna.

Men det är klart att man blir yrkesmässigt mer isolerad än om man arbetar på en större klinik i en större stad. Johan Gunne, professor emeritus i Protetik i Umeå, föreslog i en artikel i Västerbottenskuriren den 12 oktober, att Folktandvården i de två Norrlandslänen skulle hyra in rutinerade tandläkare som kunde handleda yngre nyutexaminerade kolleger och på så sätt minska känslan av osäkerhet över att arbeta på en mindre klinik.

Jag tror att Folktandvårdens ledning måste göra många olika saker för att fylla vakanserna. Det första är att lyfta fram de positiva sakerna med att bo och verka på en mindre ort. Det andra är att göra det attraktivt att arbeta i Folktandvården just där. Folktandvården kan aldrig konkurrera lönemässigt med privattandvården. Däremot kan man konkurrera med arbetsvillkoren.

Tandläkaryrket har under hela min yrkesverksamma tid varit statt i snabb utveckling. De mest framgångsrika tandläkarna i Sverige har hela tiden utvecklat sig genom ivrigt kursdeltagande och genom att ta del av nyheter på internationella konferenser för att uppdatera sitt kunnande på många olika områden, inte bara inom sin specialitet. Det har nästan uteslutande varit privattandläkare som själva kunnat bestämma över sin kursbudget och som sett detta utvecklingsarbete som en investering.

Sedan ett antal år har vi på Curomed prövat ett system med utbildningsabonnemang. Kliniken betalar en summa per månad som den anställde och klinikens ledning kommit överens om till ett utbildningskonto hos oss. Den anställde tandläkaren får sedan fritt disponera dessa medel för sin fortbildning och ta del av utbildningarna utan löneavdrag.

Fördelarna är stora för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Arbetsgivare säkerställer att arbetstagaren vidmakthåller och vidareutvecklar sin kompetens. Arbetsgivaren kan kompensera den anställdes mer isolerade arbete på den mindre orten med ett generösare utbildningsbidrag.

Tandläkaren kan tack vare kompetensutbildningen fortsätta att vara attraktiv på arbetsmarknaden och får full kontroll över sin fortbildning. Arbetsgivaren kan inte dra tillbaka medlen eftersom detta finns reglerat i ett anställningsavtal. Tandläkaren upplever sig inte heller så yrkesmässigt isolerad eftersom viktiga kontakter med kolleger kan upprätthållas under olika kurser och konferenser.

Det är många olika saker som gör en arbetsplats attraktiv, men jag tror att möjligheterna till fortbildning är mycket viktigt om man vill locka tandläkare till mindre orter. Under 1970-talet hade Folktandvården i Norrbotten mycket låg vakansgrad på grund av goda arbetsvillkor, varav generösa villkor för fortbildning var en mycket viktig del, kanske den allra viktigaste för att man inte skulle känna sig isolerad i orter som t.ex. Pajala.

Jag välkomnar en dialog med Folktandvården i Sverige!

 

Med vänlig hälsning

Tore Sahlin

Kontakta mig gärna om vill veta mer om Curomeds utbildningsabonnemang, tore@curomed.se Tel 070-3837510

Se mer om vårens kursresor på Curomed.se.

 

Tore Sahlin är specialisttandläkare och licensierad organisationskonsult. Sedan 1988 driver han Curomed Utbildning AB, Umeå.

Tore Sahlin

Specialisttandläkare och licensierad organisationskonsult

Tore Sahlin är specialisttandläkare och licensierad organisationskonsult. Sedan 1988 driver han Curomed Utbildning AB, Umeå.

Detta är en krönika och åsikterna som uttrycks är personliga.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev