Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Krönika

10 maj 2023

Framtidens tandvård – Så kan samarbete och ny teknik öka tillgängligheten

Farid Akhlaghi

Specialist i parodontologi

Enligt svenskt kvalitetsindex, har förtroendet för tandvården under de senaste åren varit stort. Hur kan vi förvalta och vidareutveckla detta?

I min förra krönika berörde jag några viktiga milstolpar som vi måste ta oss förbi om svensk tandvård skall fortsätta utvecklas och förbli vital. Dessa milstolpar hänger ihop och går inte att skilja från varandra. De är: Satsning på förebyggande och minimalinvasiv tandvård, införlivande av ny teknik, bättre tillgänglighet samt utökad interdisciplinär samverkan.

Förebyggande tandvård är avgörande för att minska behovet av mer invasiva behandlingar och för att upprätthålla en god allmän tandhälsa. Ny teknik förbättrar diagnoser och behandlingar, vilket ger oss bättre resultat och effektivare tandvård.

Den kanske viktigaste milstolpen är tillgängligheten. Att det över huvud taget finns en klinik att gå till. Om inte detta krav uppfylls, faller allt annat. Tillgängligheten till tandvården kan bli bättre, särskilt i glesbygden. Det är politikernas fråga, till en viss del. Men vi inom tandvården kan också påverka. Förbättrat interdisciplinärt samarbete samt de möjligheter som AI erbjuder kommer att frigöra resurser.

I stort sett kan man säga att tandvården är en integrerad del av den övergripande hälso- och sjukvården, och att olika delar av tandvården samverkar för att främja god tandhälsa och övergripande hälsa.

För att ta oss förbi dessa milstolpar, är det viktigt att inte vara rädd för förändringar. Förändringar kan kännas svåra och obekväma, särskilt när det gäller att ändra etablerade arbetssätt och rutiner. Att ständigt lära sig och anpassa sig till nya metoder och tekniker kan vara utmanande. Men, utan förändring kan vi inte upprätthålla en hög standard inom tandvården, ej heller möta de ständigt föränderliga behoven hos patienterna.

Samarbete och öppen kommunikation med kollegor och teammedlemmar är en nyckelfråga. Vi behöver en kultur som uppmuntrar till förändring och kontinuerlig förbättring. Samarbete gör att vi bättre identifierar problem och utmaningar och till slut får nya lösningar och förbättringar. Det kräver investering i tid, utbildning och utrustning. Men det kommer att ge oss ökad effektivitet, förbättrad klinisk praxis och en bättre behandlingsupplevelse för patienten.

Särskilt i fråga om AI, tror jag att det är viktigt att vara öppen för förändringar och inte vara rädd för att bryta det arbetssätt vi är vana vid. Genom att vara med från början och aktivt delta och samarbeta kan vi påverka utvecklingen av tandvården och säkerställa att den är tillgänglig för alla.

Som vi alla vet, har allt sina för- och nackdelar! Tänk bara på pandemin som orsakade så mycket samhällsproblem. Samtidigt lärde vi oss mycket. Vi fick tänka om och tänka nytt. Vi lärde oss att använda digitala verktyg och telemedicin, som möjliggjorde distansvård. Genom att samarbeta och använda ny teknik, ökade vi tillgängligheten till vård.

Vi inom tandvården ska vara stolta över att vi legat högt på svenskt kvalitetsindex. Det är ett positivt resultat som visar att det finns goda förutsättningar för att förvalta och vidareutveckla tandvården i Sverige. Trots det goda resultatet i svenskt kvalitetsindex är det viktigt att fortsätta arbetet.

Sammanfattningsvis, tror jag att vi har stora möjligheter att behålla det fina förtroende vi åtnjuter i Sverige. Vi kommer att hitta proaktiva lösningar som utvecklar och förbättrar tandvården. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Farids krönika vår 2023

Farid Akhlaghi är specialist i parodontologi. Han verkar vid kliniken Landalatandläkarna i Göteborg. Farid kommer i sina krönikor under våren 2023 att utveckla de ämnen som berörs i denna krönika: Förebyggande och minimalinvasiv tandvård, ny teknik, tandvårdens tillgänglighet och interdisciplinär samverkan.

Landalatandläkarna: Odontologiska lagspelare i Sverkers anda

Riksstämman 2022 visar upp hur tandvården kan och bör utvecklas

Farid Akhlaghi

Specialist i parodontologi

Farid Akhlaghi är specialist i parodontologi. Han verkar vid kliniken Landalatandläkarna i Göteborg. Farid kommer i sina krönikor under våren 2023 att utveckla de ämnen som berörs i denna krönika: Förebyggande och minimalinvasiv tandvård, ny teknik, tandvårdens tillgänglighet och interdisciplinär samverkan.

Detta är en krönika och åsikterna som uttrycks är personliga.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev