Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Krönika

28 november 2013

Goda ledare är sällsynta

Gordon Meland

Odontolog (Pensionär)

Ledarskap eller uttryckt på ett annat sätt: konsten att leda ett skapande.

Få vill bli ledda och styrda, men många vill ha ledning. Problemet är bara att många arbetsplatser, inte minst stora tandvårdskliniker, saknar ledare. Alltfler signaler hörs i media om att omorganisationer och sparkrav gör att anställda känner sig pressade och väljer att stanna hemma från arbetet. Bristande ledarskap är ofta en viktig del av förklaringen.

Inte heller denna gång kommer det att handla om prioriteringar och handlingsplan, men lugn det kommer. Visserligen har jag lovat det flera gånger, men jag känner att jag måste ta upp något jag träffat på ett flertal tillfällen och om ständigt är lika högaktuellt.

 

Den senaste tiden har jag haft möjlighet att ta del av ett antal klinikers strävan efter att förnya sig för att kunna hänga med. Idag är man tvungen att utveckla sitt sätt att arbeta om inte kostnaden för vården ska skena alternativt att man blir tvungen ”stänga butiken” på grund av ekonomiska problem och/eller patientflykt.

Konkurs och nedläggning av mottagningar har börjat drabba såväl privatmottagningar som tandvårdskedjor och offentlig tandvård, till sorg för både patienter och personal. Det innebär sämre service för våra patienter framför allt på mindre orter.

 

Jag påstår att en stor del av problemen går tillbaka på ett bristande personligt ledarskap, dels på att ledaren inte har en fysisk möjlighet att vara ledare på flera mottagningar samtidigt.

 

Skilj på chefsskap och ledarskap

Chef kan man vara och sitta centralt och styra över ett flertal arbetsplatser. Chef är en position och en titel man fått av överordnade/ägare.

Ledare görs man till av de anställda om man har rätt personlighet och inre styrka, dvs om man har de rätta generna för befattningen.

Ledare är man bara om man finns på plats ”på golvet” och som N:o 1 kan entusiasmera sina medarbetare, leda möten, ta hand om uppkomna ”fnurror” inom personalen genast och faktiskt leda verksamheten.

 

Ledarens plats är på ”golvet”

Ledare kan man inte vara på sitt kontor sittande bakom en dataskärm

med kalkylblad på skrivbordet.

En ledare måste finnas på plats på ”golvet” och hålla i rodret. Det handlar inte om att peka med hela handen, ropa, skrika, hota eller ännu värre vara sarkastisk. Alla på arbetsplatsen måste bli sedda, varje dag.

Hälsa på alla varje dag och visa att du är personligt intresserad av hur det går för var och en. Tiden det tar är en god investering.

 

Det fungerar inte att som chef hålla personalmöten och berätta om den dåliga ekonomin och påpeka att alla måste ”ta i lite till”. Så småningom muterar personalens öron att bli som öronen på en säl. Man stänger till hörselgången när chefen börjar tala ekonomi och vet att om en stund är det över och man kan öppna upp hörselgången igen, gå från mötet och fortsätta arbetet på samma sätt som man alltid gjort.

 

Rätt personlighet grunden för en bra ledare

Att vara ledare handlar om att ha rätt personlighet! Att vara ledare är en gåva, en egenskap på samma sätt som det är en gåva att kunna måla tavlor, komponera musik, skriva lyrik, skulptera etc.

Alla kan bli lite bättre med hjälp av utbildning och erfarenhet men man blir aldrig riktigt bra, ingen Leonardo Davinci, om man inte har genen/fallenheten för uppdraget.

Hur många informella ledare har vi inte mött som faktiskt styr verksamheten utan att ha mandatet och inte sällan leder personalen åt ett annat håll än ledningen önskar!

 

För att vara en god ledare måste man först och främst vara trygg i sig själv. Man måste klara av att vara ensam, Det innebär att inte ha någon samtalspartner bland personalen såvida denna person inte har en titel som gör att det tydligt framgår att denne är ett officiellt bollplank, t.ex. VL = Vice Ledare.

Försöker man fuska med ovan bildas det strax grupperingar och i värsta fall utfrysning och till och med mobbning av ”den utvalde”.

Man måste vara uttalat tydlig, våga ta i obehagligheter, inte minst tendenser till ovänskap eller mobbning bland personalen, genast. Ställa krav som måste vara lika för alla, vara en god kommunikatör och sist men inte minst tänka snällt. Har man dessa egenskaper/gener och därutöver har en god mentor som samtalspartner, ett bra nätverk av ledare, plus utbildning i ämnet finns det stora möjligheter att personalen i personen ser en god ledare, en person man ser upp till och är stolt över att få arbeta tillsammans med.

 

Goda ledare är sällsynta. Goda ledare som dessutom är chefer är än mer sällsynta. Söker man en person som ska vara en utomordentlig chef, god ledare och dessutom den högste i utbildningshierarkin på arbetsplatsen får man gräva både djupt och länge, men de finns!

 

En ledare ska vara en ledare. Är organisationen stor och personen, ledaren, även måste vara chef är det nödvändigt att han hon omger sig med ämnesspecialister som kan leverera beslutsunderlag. Ledaren får inte fastna bakom sitt skrivbord med Excelark!

 

Det är ensamt att vara ledare – men tänk så skönt det är att få vara på ”toppen” och njuta av den uppskattning och värme från personalen som strömmar emot den som är ledare!

 

Att slarva med rekryteringen av ledare kan skada organisationen

Var mer noggrann vid valet av en ledare än av en chef. Förstör inte livet för en medmänniska genom att erbjuda ett ledarskap som personen ifråga inte kan axla. Ingen utbildning i världen hjälper. Risk föreligger att personen bryts ner med långtidssjukskrivning som följd. Jag har sett ett fall som ledde till suicid!

Det är svårt att tacka nej till ett ledarskap. Erbjudandet är för många så smickrande att man förtränger blottorna i sin förmåga.

Många önskar ett ledarskap eftersom det ger makt. Det är en livsfarlig och olämplig kandidat!

Visar det sig att man valt fel är det inte den valde personen det är fel på. Det var urvalsprocessen som inte höll måttet.

Hjälp den som misslyckades med sitt uppdrag att lämna positionen utan att tappa vare sig ansiktet eller ekonomin. Den/de som gjorde tillsättningen måste ta ansvaret!

 

Alla organisationer är en spegel av sin ledare.

Lycka till med urvalet!

 

Er tillgivne

Gordon M

gordon.meland@gmail.com

Tel 070 21 31 201

Hemsida: www.gordonm.se

 

PS. Är du intresserad att arbeta tillsammans med mig är du välkommen att ta kontakt. DS.

 

 

Gordon Meland

Odontolog (Pensionär)

Odontolog, Trafikflygare mm och nu till sist Pensionär

Detta är en krönika och åsikterna som uttrycks är personliga.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev