Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Krönika

1 februari 2016

Gordons bästa råd, del 1

Gordon Meland

Odontolog (Pensionär)

Dagens krönika är den första i serien där jag lovat dela med mig av de råd som jag tycker är avgörande för att en tandvårdsmottagning ska utvecklas i rätt riktning, oavsett om det gäller offentlig eller privat regi, kedjor eller fristående tandvårdsverksamheter.

Dessa råd kan lägga grunden till en bra arbetsplats med gott renommé för både personal och patienter. En arbetsplats där trivsel och kvalitet är hög och där ekonomin inte utgör ett hinder för utbildning, nyinvesteringar och spännande aktiviteter utan en självklar tillgång.

Involvera personalen vid utformning av förändringsidéerna

Någonstans måste man börja om man vill starta en förändring i en verksamhet, i sitt team eller hos sig själv.

Det gäller att börja enkelt och med något som på rimlig tid ger resultat. Dessutom något som inte bygger på teorier utan på något handfast och självupplevt där man själv får tänka och finna svaren. Har man tänkt ut en sak själv blir drivkraften att förändra mycket stark. Har personalen/teamet deltagit i tänkandet och diskussionen går man åt samma håll. Det ger dynamik!

Morgonmötet basen för delaktighet

Man avsätter en kort stund varje dag till vad en mottagning kallar Reflektorium. Låt oss för enkelhets skull kalla det Morgonmöte!

Mötet är ett första steg i att skapa delaktighet, något som jag i kommande krönikor kommer att visa utgör basen för att verksamheten ska lyfta.

Morgonmötets organisation får anpassas efter mottagningens storlek. Det kan göras på många olika sätt men innehållet i morgonmötet är alltid detsamma.

Mötet börjar inte förrän alla är på plats. Det är ett utmärkt sätt att skapa en kultur där alla kommer i tid. I början, innan man skapat ”vara-i-tid-kulturen”, kan det vara en kul grej att alla som varit i tid till mötena under veckan lägger sitt visitkort (för det har väl alla anställda på mottagningen?!) i en hatt i personalrummet och är med i veckans dragning, där vinsten är någon trevlig sak.

Anklaga aldrig någon som är sen, utan be personen själv inför alla högt och tydligt berätta vilken anledningen var och vilken åtgärd personen ska vidta för att det inte ska upprepas. Det är tufft, men observera att det inte är elakt! Det tvingar den sene att tänka efter och dra slutsatser av sitt eget beteende.

Eget lärande pudelns kärna

Nu nosar vi på pudelns kärna – man ska lära av det man gjort, dra en slutsats och ta fram en lösning på problemet så att det inte inträffar igen.

Morgonmötet ska hållas på stående fot. Det gör det lättare att hålla fokus. Finns en receptionist är hen den naturliga ordföranden. Den minst lämpade ordföranden är klinikchefen eller därmed jämställd. Om chefen förmedlar budskapet och synpunkterna kommer dessa ”uppifrån” och ”trycks nedåt”. Dessutom vet vi ju alla att chefen (mamma och pappa) alltid har fel!

Om receptionisten eller någon av medarbetarna håller i mötet är det mycket lättare att få fler att dela med sig av sina observationer och tankar. Dialogen under mötet blir bättre!

Mötesinnehåll, frågor att ställa:

 1. Vad kan vi lära oss av igår?
 2. Vad gick bra/var framgångsrikt?
 3. Vad var det som gjorde att det blev bra?
 4. Hur ska vi planera så att vi kan upprepa det som blev bra?
 5. Vad var mindre lyckosamt?
 6. Varför var det mindre lyckosamt?
 7. Hur ska vi kunna förebygga att det inte händer igen.
  Nu har vi reflekterat över gårdagen.

Fundera över frågorna utifrån olika perspektiv: trivsel, planering (varför sprack schemat?) försening, ”tom stol”, timintäkt, gick dagen ihop ekonomiskt etc.

 1. Hur ser tidboken ut idag?
  a) Utifrån det vi lärde oss igår, behöver vi ändra på något för att idag ska bli bättre än igår? Det går alltid att få det bättre om än aldrig så lite!
  Lite + lite + lite blir till slut mycket!
  b) Vem gör vad och i vilket rum?
  c) Har vi någon patient med speciella behov?
  d) Har lab. jobben kommit?
 1. Hur ser tidboken ut imorgon?
  Är det något vi redan nu ser som måste ändras utifrån det vi lärt oss av igår för att göra morgondagen till en än bättre arbetsdag för alla?

Det som beskrivits är hur man bygger en lärande organisation.  Ingen föreläsning kan ge mer och skapa bättre grogrund till utveckling än att lära och dra slutsatser av det man gjort.

 

Lycka till!

 

Er tillgivne
Gordon M
gordon.meland@gmail.com
Tel. 070 21 31 201
Hemsida: www.gordonm.se

 

PS. Du har väl inte missat att anmäla dig och teamet till min kurs
”Ta´t lugn och få mer gjort” i Malmö 8/4.
En föreläsning med praktiska övningar.
ARRANGÖR: Södra Regionens Kursnämnd. DS.

 

Gordon Meland är tandläkare och arbetar som kursgivare och mentor/konsult. 
Driver egna företaget Företagsförädling Väst AB.

Gordon Meland

Odontolog (Pensionär)

Odontolog, Trafikflygare mm och nu till sist Pensionär

Detta är en krönika och åsikterna som uttrycks är personliga.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev