Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Krönika

29 maj 2013

Ha tidboken tillgänglig i behandlingsrummet och planera i tidsblock

Gordon Meland

Odontolog (Pensionär)

Detta är den sista och tionde krönikan om tidboksplanering och tar upp ”regler för tidbokning”. Denna gång handlar det om värdet av att ha tillgång till tidboken i behandlingsrummet och att planera tidboken i block.

Idag när mottagningarna är datoriserade har de flesta tillgång till sin tidbok på datorskärmen. Här kan det uppstå en konflikt om man bara har tillgång till en skärm. Det är en fördel om man har en skärm där patienten kan se röntgenbilder, fotografier etc. samtidigt som det är önskvärt att patienten inte kan läsa i själva tidboken.

 

Som nämnts i en tidigare krönika är det en förtroendeskapande poäng att tandläkaren när han/hon kommer in i behandlingsrummet kan läsa på skärmen vad dagens behandling består av och berätta det för patienten. Patienten uppskattar när vårdgivaren kommer ihåg just henne/honom ”utantill”. Det får patienten att känna sig speciell.

 

En tidbok i behandlingsrummet som anger exakt vilka åtgärder som ska utföras och vilka material som ska användas gör det möjligt för sköterskan att förbereda allt innan primus interpares (skapelsens krona, tandläkaren) inträder i rummet. Till och med rätt borr kan sitta i vinkelstycket!

 

Planera i block

Att planera tidboken i block underlättar för att få ett bra produktionsflöde. För att få ut bästa effekt bör man ha tillgång till fler än ett behandlingsrum.

 

Med block avses att man samlar arbeten som passar ihop och avsätter i tidsblock då man bara ägnar sig åt en viss typ av arbeten. Till exempel undersökning av revisionspatienter. Har du tillgång till två behandlingsrum och har utarbetat rutiner för arbetsfördelningen mellan sköterskor, hygienister och tandläkaren kan du med fördel och utan stress undersöka upp till sex patienter i timman med mycket hög kvalitet (se tidigare krönikor). Sätt av det tidsblock som passar dig, exempelvis två till tre timmar. Andra block kan t.ex. innehålla protetik, endodonti, composite etc. För att få ett bra flöde är det viktigt att arbeten som passar ihop planeras in tillsammans i blocken. Planera in blocken i den ordning som svarar mot teamets önskemål för att alla ska trivas och få en så bra arbetsdag som möjligt.

Varje block ska inbringa ett förutbestämt antal kronor. Summan av de olika blockens intäkter ska svara mot den budgeterade dagsintäkten.

Nu arbetar du efter en planerad produktion. Arbetsdagens utseende och det ekonomiska utfallet är inte längre en happening!

 

Att få tidboken att stämma är en nyckel till vårdkvalitet, trivsel och ekonomi.

Det finns inga genvägar, vill du få en bra arbetsmiljö och en god ekonomi måste du lägga ner tid och energi tillsammans med din personal för att diskutera hur just ni vill ha det.

Det finns ingen patentlösning på hur en tidbok ska se ut för att passa alla. Den är individuell för varje team. De punkter jag skrivit om är allmänna riktlinjer, ett sätt att tänka när ni ska bestämma hur ni vill ha er arbetsdag.

 

Att involvera hela personalen i diskussionen om hur en perfekt arbetsdag ska se ut är ett sätt att skaffa engagemang genom delaktighet. Farida Rasulzada, disputerad forskare i kreativitet, har i sin avhandling visat att personalens hälsa främjas och kreativiteten flödar, när man ger personalen utrymme och delaktighet. Om bara chefen tänker är det inte många som tänker.

Har ni funderingar kring tidboken, flöden och arbetsfördelning ser jag det som en förmån att få vara ert bollplank.

Välkomna att höra av er!

 

Lycka till

önskar

Gordon M

Gordon.meland@gmail.com

Tel 070 21 31 201

 

Läs också Gordons tidigare krönikor med ”Tips för en lyckad tidboksplanering”, Del 1-9

 

Tidboksplanering Del 1 Tidboksplanering – källa till glädje och frustration ››

Tidboksplanering Del 2 Rätt patient på rätt tid! ››

Tidboksplanering Del 3 Planera i detalj och ta kontroll över tid och ekonomi! ››

Tidboksplanering Del 4 En tandläkare är en företagare som råkar vara tandläkare ››

Tidboksplanering Del 5 Var inte rädd för att ge patienten två tider under samma dag ››

Tidboksplanering Del 6 Konsten att erbjuda tider utifrån klinikens tidboksplan ››

Tidboksplanering Del 7 Vardagspsykologi hjälper dig att skapa frihet i din behandlingsplan utan negativa konsekvenser för patienten ››

Tidboksplanering Del 8 Planera din arbetsdag rätt och gå hem med krafter kvar och ekonomin under kontroll ››

Tidboksplanering Del 9 Se till att inte ha för många patienter under behandling samtidigt ››

 

Gordon Meland

Odontolog (Pensionär)

Odontolog, Trafikflygare mm och nu till sist Pensionär

Detta är en krönika och åsikterna som uttrycks är personliga.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev