Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Krönika

3 oktober 2017

Har Kunskapssamhället något att göra med Teamtandvård?

Gordon Meland

Odontolog (Pensionär)

Visst är det märkligt, eller råkar det bara vara en tillfällighet, men nu tenderar allt att hända samtidigt. På mindre är en vecka har jag fått en mängd förfrågningar om Teamtandvård och också blivit intervjuad om hur man kan komma igång med arbetet.

Är det den upplevda bristen på tandläkare (utanför Stockholm), svårigheter att ta hand om alla patienter som vill komma eller ekonomin som driver på intresset för ett nytt och förändrat arbetssätt?

Paradigmskifte?

Kanske är det så att paradigmskiftet från industrisamhälle till kunskapssamhälle är förklaringen till intresset för att fördela arbetet på ett nytt sätt.

Under många år har jag hört att man talat om Teamtandvård men på mycket få ställen har jag sett att man verkligen arbetat efter de principerna. Teamtandvård innebär i korthet att den som kan utföra arbetet ska få möjlighet att göra det och strävan är att så många som möjligt ska få tillfälle och ges möjlighet att arbeta på toppen av sin kompetensnivå.

Rätt eller fel, men när jag besöker mottagningar idag är det förhärskande arbetssättet fortfarande att en tandläkare arbetar med en sköterska i ett arbetsrum på en patient åt gången. Många kollegor har missuppfattat principerna med Teamtandvård och tror att man arbetar ”delegerat” om man låter sköterskan ta röntgenbilder!

Tandläkare servar andra yrkesgrupper

Ska man strikt se på hur rollen för tandläkaren i ett kunskapssamhälle kan te sig är det tandläkaren med sin kunskap i biologi, patologi och medicin som ställer diagnoser och upprättar behandlingsförslag. Det praktiska utförandet tillhör industrisamhället och kan utföras av andra yrkesgrupper. Givetvis krävs kunskap och färdighet hos personalen kombinerat med omdöme och ”sunt bondförnuft” hos tandläkaren.

Hårddraget kan man tänka sig ett paradigmskifte där det är tandläkaren som ger service åt de andra yrkesgrupperna, inte som idag tvärt om.

Teamtandvård har idag genomförts på ett antal kliniker, såväl privata som offentliga. Ett av landstingen är sedan många år ett föredöme för andra.

Häromdagen nåddes mitt öra av att det inom offentlig vård tagits avgörande steg mot Teamtandvård. Det förekommer att tandhygienister borrar och gör fyllningar. Personligen ser jag inget hot mot kvalitén eller tandläkarrollen förutsatt att utföraren har nödvändig kunskap och att tandläkaren har det övergripande ansvaret trots att tandhygienisten arbetar på egen legitimation.

Många vinster med Teamtandvård

Vilka kan vinsterna tänkas vara med Teamtandvård? Jo:

  • Alla yrkesgrupper ges möjlighet att växa i sin yrkesroll
  • Arbetet blir mer varierat för alla yrkesgrupper
  • Alla ges större möjlighet att utföra fler arbetsuppgifter på toppen av sin kompetens
  • Arbetsskador på grund av monotona arbetsställningar minskar
  • Det blir lättare att rekrytera tandsköterskor som drömmer om att få göra mer än att bara vara ”sugstativ”
  • Mer tandvård kan levereras på kortare tid utan försämrad kvalitet – snarare tvärt om (det är t.ex. lätt att underkänna ett definitivt avtryck som tandläkaren själv inte behöver ta om)
  • Tandläkarbristen skulle inte vara så påtaglig
  • Ekonomin förbättras för vårdgivarna
  • Genom en effektivare verksamhet behöver priserna inte höjas lika mycket, vilket leder till att förebyggande och högkvalitativ tandvård blir mer ekonomiskt tillgänglig för de många människorna

Arbetar vi inte idag lite som om man inom vården lät den skickligaste professorn i kirurgi operera fotvårtor dagarna i ända?

Er tillgivne
Tandläkare Gordon Meland
gordon.meland@gmail.com
Tel. 070 21 31 201

PS 1. Härligt att vara en gammal sur gubbe med tokiga idéer – och en massa erfarenhet. DS.

PS 2. Hur tycker ni det hade varit om man använt delar av tandvårdsbidraget till att subventionera förebyggande vård? När tandvårdsförsäkringen var ny betalade patienterna endast 25% av kostnaden för profylaxbehandlingen! DS.

 

Gordon Meland

Odontolog (Pensionär)

Odontolog, Trafikflygare mm och nu till sist Pensionär

Detta är en krönika och åsikterna som uttrycks är personliga.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev