Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Krönika

18 februari 2015

”Hjälp! Det är fullt i tidboken fyra veckor framåt!”

Gordon Meland

Odontolog (Pensionär)

Vi hinner inte med, det är fullt i tidboken fyra veckor framåt och vi ligger efter med kallelserna fem månader”! Mail och telefonsamtal med rop på hjälp på grund av stort patienttryck är vanliga.

Dagens krönika handlar om hur man kan hantera situationen.

För mycket och för lite skämmer allt!

Kommer man utanför de största städerna hör jag ofta hur man ”knäar” under patienttrycket, medan man i Stockholm, Göteborg och Malmö inte sällan tycker att patientunderlaget sviktar.

Det senare tar jag upp i en kommande krönika.

 

Så sent som i veckan fick jag ett nödrop från en klinik som dignade under patienttrycket. Personalen tappar modet och man kan ana att det är risk för uppsägningar, något som i så fall skulle förvärra situationen för de som är kvar. Man har hamnat i en nedåtgående spiral.

Eftersom tidboken är full, blir behandlingsperioden så utdragen att när patienten är färdigbehandlad är det dags för en ny revisionsundersökning!

Hur kan det bli så? Orsakerna är fyra:

 1. Kliniken har ett befolkningsansvar varför man inte kan neka någon patient att få hjälp.
 2. För många akuta patienter som ”trasar sönder” tidboken
 3. Man ligger efter så mycket med kallelserna att man tar in patienter från revisionskön och undersöker. Tillsammans med de akuta patienter som måste tas omhand leder det till att antalet patienter under behandling ökar okontrollerat!
  Optimalt för en heltidstandläkare är 70 vuxenpatienter under behandling samtidigt. Barn räknas som 0,7 vuxen.
 1. Kliniken har för många patienter i förhållande till flödet.

 

Vad göra????

Svaret är att man måste öka vårdflödet och detta utan att springa fortare!

Det är lätt att säga tulipanaros – men hur gör man?

Det är som man säger på engelska: it is simpel but not easy. Det går, om än inte över en natt.

 

Ett litet recept:

 1. Satsa på profylax och en kvalitetsmässig höjning av restaurationerna. Kan du se kommande frakturer, vänta inte, arbeta förebyggande! Kanske förhindrar du en kommande mer omfattande terapi. Egna revisionspatienter ska inte behöva komma akut mellan två revisioner om de inte råkat ut för trauma.
 2. Inför komfortbehandling på akuta patienter. Det innebär att åtgärda så att patienten blir smärtfri. Med komfortbehandling kan man minska behandlingstiden vid akuttillfället och på så sätt minska försening i tidboksprogrammet. Detta sänker stressnivån för teamet. Går det sedan att placera patienten på en återbudslista över patienter som kan komma med kort varsel finns tid att spara.
 3. Kalla revisionspatienter efter individuellt behov vilket innebär (förhoppningsvis) längre revisionsintervall = minskat ”tryck” från kön.
 4. Undersök om man kan sätta ett antal av revisionspatienterna på en ”mellanrevision” till i första hand en profylaxtandsköterska (en underutnyttjad resurs som innebär mer hälsa för patienten till en lägre kostnad!) i andra hand till en tandhygienist. Båda lösningarna med syfte att kunna förlänga tiden mellan de undersökningar som tandläkarna ansvarar för.
 5. Ordna tillgång till fler rum. Det sänker stressnivån påtagligt! Inget kan driva upp pulsen mer än att bara ha tillgång till ett behandlingsrum och bli försenad t.ex på grund av akuta patienter. Förändrade arbetstider är ett sätt att öka rumstillgången utan att det kostar något och ökar dessutom tillgängligheten för patienten.
 6. Planera tidboken och var rädd om planeringen. I tidigare krönikor finns råd om hur man kan planera tidboken för att få en önskad
 7. Teamtandvård.

 

Nyutexaminerade tandläkare har av fullt naturliga skäl svårt att lämna över arbetsuppgifter till övriga yrkesgrupper, man behöver själv få möjlighet till praktisk färdighetsträning.

Att planlagt och strukturerat hjälpa och lotsa de yngre kollegorna att bli goda teamledare, duktiga planerare och göra dem trygga i sin yrkesroll är en viktig del i vår arbetsuppgift som erfarna kliniker.

Visst är det en nåd att stilla bedja om att varje ny kollega fick en mentor som i början av anställningen varje dag går igenom behandlingen av var och en av dagens patienter och diskuterar: ”vad kan vi lära av idag, hur stämde planeringen”.

Jag är villig att sätta veckopengen på att det ökar patientflödet, förbättrar trivseln och minskar frustrationen.

Det finns inget som är så utvecklande som att lära av det man själv har gjort tillsammans med en erfaren mentor!

Det går att få det bättre, satsa på ett litet steg åt gången.

 

Lycka till!

 

Er tillgivne

Gordon M
Gordon.meland@gmail.com
Tel. 070 21 31 201
Hemsida: www.gordonm.se

 

 

 

Gordon Meland

Odontolog (Pensionär)

Odontolog, Trafikflygare mm och nu till sist Pensionär

Detta är en krönika och åsikterna som uttrycks är personliga.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev