Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Krönika

4 januari 2017

Inte transpiration…

Ulrika Lindmark

kossorDet var små fönster som inte gick att öppna. Vi var tre personer, det blev varmt. Så ja, lite transpiration blev det allt. Men det var  Transition vi lärde oss och skrev om. Varför?

 

För en tid sedan var detta inget ord som jag noterat, och framför allt inte i sammanhang med vårt forskningsområde oral hälsovetenskap. Jag, tillsammans med några kollegor från andra discipliner, gick tillsammans för att studera detta begrepp. Begreppet är väl känt inom omvårdnadsforskning och vi ville nu se om begreppet även fanns uttryckt inom andra discipliner inom hälsa och välfärdsforskning. Vi genomför en litteraturstudie. Att transition för mig var okänt, var inte så konstigt. Av totalt ca 350 artiklar (mellan 2003-2013) fann vi inom oral hälsa 11 artiklar, vilket kan jämföras med omvårdnad, där vi fann 107 artiklar. Även inom disciplinerna arbetsterapi, socialt arbete och tvärvetenskap används transition i studier. Vi hade exkluderat studier som handlade om förändringar, dvs transition, i metalliska eller biologiska material.

Transition betyder att en förändring sker, vilket kan handla om någon form av utveckling (developmental), en situation som ändras (situational), från sjuk till frisk (illness-health) eller förändring inom en organisation (organizational). Begreppet transition är främst bearbetat och analyserat av forskare inom omvårdnad, vilket kan förklara att begreppet där är centralt och därmed används inom denna disciplinen.

Inom oral hälsovetenskap används begreppet framför allt för att studera förändring i upplevd oral hälsa efter olika typer av behandlingar, t ex parodontal behandling och implantat (illness-health) men också upplevd oral hälsa när man blir pensionär (förändrad situation). Det fanns även en studie som beskrev förbättringsåtgärder inom tandvården t ex riktlinjer för överföringsprocessen, dvs transtionen från barn till vuxentandvård (organisation). Även om vi inte har använt begreppet transition, tolkar jag att vi använder innebörden i olika sammanhang men uttryckt i andra ord. Transition är ett bra ord och ett begrepp att använda, vars också innebörd (se länkar ovan) jag varmt rekommenderar inom tandvården.

Intressant? Kanske, kanske inte? Man lär så länge man lever (om du vill)……och jag hoppas att 2017 ger möjlighet till att bli ett nytt lärorikt och hälsosamt år för oss alla.

Gott Nytt År!

//Ulrika

Ulrika Lindmark

Detta är en krönika och åsikterna som uttrycks är personliga.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev