Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Krönika

23 september 2014

När man mår som bäst på arbetet

Gordon Meland

Odontolog (Pensionär)

Idag handlar det om glädjande iakttagelser om förhållandet på arbetsplatsen när personalen är som gladast, friskast och mest motiverad.

Det är spännande att så här i slutet (kanske) av karriären som föreläsare, konsult och mentor se tillbaka och försöka urskilja om det finns några tydliga mönster bland allt jag varit som kan vara av intresse för vänner inom odontologin att ta del av.

Det jag spontant och först kommer att tänka på är sambandet mellan ledarskap, möjlighet att påverka sin arbetssituation och mängden utfört arbete. Här föreligger en paradox. Det förhåller sig helt annorlunda mot det jag som ung och oerfaren förväntade mig.

En ”snäll” chef är inte alltid den bästa ledaren. En tydlig ledare som tänker snällt, är trygg i sig själv och ger utrymme för medarbetarna att ta ansvar, skapar möjlighet för ett positivt arbetsklimat. Jan Carlsson, ”SAS Janne” skrev i sin bok ”Riv Pyramiderna” att ”ger man människor ansvar tar de ansvar”.

Motsatsen är att kontrollera de anställda vilket osvikligt leder till att de finner vägar att lura systemet. Till slut kan det bli en sport att ”ställa till det”. Jag vet av egen erfarenhet som truckförare i min ungdom på smältverket hur man kunde ”lura” ackordet.

Frihet under ansvar är kodordet för att förebygga ”dumheter”.

 

Eget ansvar och förtroende

För cirka 35 år sedan kom jag i kontakt med ett managementverktyg vid namn Kaizen. Det användes i Japan efter andra världskriget och lade grunden till landets otroliga framgång inom industrin. Fritt översatt betyder Kaizen: ständig förändring till det bättre.

För 25 år sedan fick jag i uppdrag av det internationella Kaizen att anpassa verktyget till tandvård, sjuk- och hälsovård.

När Kaizen blivit infört, dvs när de anställda får ett verktyg kombinerat med förtroendet från ledningen att ta ansvar sjunker sjukskrivningarna, såväl korttids som långtids dramatiskt. I ett landsting föll sjukskrivningstalen från ca 13% till under 4% inom loppet av knappt ett år.

Mitt enkla trivselindex visade samtidigt en markant ökad trivsel.

 

Där man arbetar mest mår personalen som bäst

Som en följd av ett tryggt ledarskap, möjlighet att ta ansvar och påverka sin egen arbetssituation, får man minskade sjukskrivningstal och ökad trivsel. Det visar sig också att mängden genomförd vård ökar, i vissa fall dramatiskt. Vid ett flertal tillfällen med så mycket som en fördubbling!

Det jag lagt märke till är att de arbetsplatser som har hjälpt flest patienter, ja faktiskt arbetat mer än genomsnittet, är de arbetsplatser där sjukskrivningstalen är lägst och där man aldrig finner de ”utbrända” (fruktansvärt ord) medarbetarna.

Min erfarenhet är att där man arbetar mest mår personalen bäst. Där är man gladast, friskast och mest motiverad.

Arbetsmängden är inte det som i första hand är roten till det onda och förstör en arbetsplats, det är helt andra faktorer som ligger bakom.

 

”A busy happy place”

Din mottagning ska vara en ”busy happy place” sa min mentor Dr Omer K. Reed D.D.S. till mig för många, många år sedan. Idag vet jag att han hade rätt!

Är arbetsmiljön tveksam och personalen mår dåligt, undvik då att peka på arbetsmängden som orsak (”det är så stressigt”), gräv lite djupare.

Det kostar inte så mycket att skapa en riktigt bra arbetsplats – men det händer att det kostar på…

Slutresultatet kan bli en glädje – för alla.

 

Er tillgivne

Gordon M
Gordon.meland@gmail.com
Tel. 070 21 31 201
Hemsida: www.gordonm.se

 

PS. Man kan mycket mer än man tror att man kan, men man gör mycket mindre än man tror att man gör! DS.

Gordon Meland

Odontolog (Pensionär)

Odontolog, Trafikflygare mm och nu till sist Pensionär

Detta är en krönika och åsikterna som uttrycks är personliga.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev