Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Krönika

12 augusti 2014

Ögonen styr vår arbetsställning

Magdalena Gustafsson

Ergonom/leg Fysioterapeut

Bland det första jag tittar på när jag gör en analys av arbetsställningar och arbetsrörelser vid dentalt arbete är om individen arbetar mycket med sina ögon eller om personen lärt sig komplettera med vad hon/han känner med instrumenten. Det är ofta avgörande för vilken arbetsställning personen har.

Många kompenserar synen med hela kroppen

En person som i stor utsträckning arbetar med sina ögon visar ofta det med hela kroppen. Man anstränger sig för att se mer och större genom att krypa nära inpå patientens mun – man ”närhetsförstorar”. De små detaljer man ska se kan för ögat bli näst intill osynliga om avståndet är för långt. För att se tillräckligt bra tar man  hjälp av hela kroppen som på så sätt blir ett stativ som man placerar efter behov för bästa insyn och synskärpa.

En del av yrket sitter i händerna

Oftast har de som arbetat under många år lagt mer och mer av sitt yrke i händerna. Det gäller inom tandvård såväl som för sjukgymnaster och andra yrkesgrupper. Som nyexaminerad sjukgymnast palperade jag väldigt hårt för att känna olika strukturer. Jag fick dock en riktig tankeställare i samband med en akupunkturutbildning då jag arbetade med en väldigt synsvag sjukgymnast. Hon hade en otrolig fingertoppskänsla och visste exakt när nålen stuckits tillräckligt djupt utan att först behöva känna på nålen som måste vara steril.

Synen står för 80 procent av alla intryck

Seende människor får mer än 80 % av sina intryck till hjärnan via synen. Synen är mycket komplex och för att t ex bestämma att man ser en fluga som flyger tas information om färg, form, rörelse och djup emot på flera olika ställen i hjärnan.

Optik för en upprätt arbetsställning

Rörelsebild 640 x 382När vi anpassar optik tittar vi inte bara på vilken styrka i glaset som krävs utan även vilken typ av arbete som ska utföras och vilka styrande faktorer som finns i rummet. Det kan gälla behovet av att se på datorskärm både på nära och längre håll, och vilka avstånd som ska anpassas till kroppsmått för att få en god ergonomi mellan t ex tandläkarens öga och patientens mun (se bilden ovan).

Den prismaoptik som används för tandvård höjer bilden och möjliggör därmed en mera upprätt arbetsställning. Naturligtvis lägger man även in den korrektion som personen behöver för att kunna se bra på uppmätt avstånd. Vill man se med större förstoring korrigeras det med en lupp.

Bildens storlek halveras när avståndet dubbleras

Det sker alltid en bildförminskning av det man tittar på om man förlänger avståndet till föremålet och tvärtom blir bilden större ju närmare man har föremålet.

Om man tittar på något från 20 cm avstånd och sedan förlänger avståndet till 40 cm förminskas bilden till halva storleken på grund av det dubbla avståndet. Att ha ögonen ca 20-30 cm från patientens mun ger inga goda ergonomiska förutsättningar. För att kompensera böjer man då oftast på huvudet och ryggen för mycket, vilket leder till att belastningen på nacke och rygg blir för hög. Anledningen är oftast att man är i behov av att se detaljerna större och inte klarar av att förlänga avståndet mellan öga och patientens mun till ca 40-50 cm. Då kan det vara bra att ta hjälp av en lupp som förstorar eftersom sådant synkrävande arbete annars kan leda till nackproblem.

Ålderssynthet korrigeras med glasögon och bättre ljus

När åldersyntheten gör sig gällande blir det också problem för många eftersom man då inte når samma resultat om man böjer huvudet för att komma nära. Förmågan att se detaljer avtar dock inte speciellt mycket med åren om man har rätt korrigerade glasögon för specifikt avstånd. Däremot behöver äldre mer ljus och är ofta känsligare för bländning och reflexer.

När man är ung kan man titta nära på ett föremål eftersom ögat har en förmåga att ackommodera. Efter fyllda 40 har våra ögon inte samma förmåga att se på nära håll och man behöver kompensera med +glasögon, d v s den som är äldre har mer + än den som är yngre.

 

Det är alltså aldrig för sent att korrigera synen för att undvika hög belastning på nacke och rygg som kan ge problem längre fram.

Lycka till!

Hälsningar
Magdalena

 

Magdalena Gustafsson
Leg. sjukgymnast
Merident/Optergo
Mail: magdalena@meridentoptergo.com
Tel
: 031-88 77 27

Magdalena Gustafsson

Ergonom/leg Fysioterapeut

Ergonom/leg Fysioterapeut
MeridentOptergo AB
www.meridentoptergo.se

Detta är en krönika och åsikterna som uttrycks är personliga.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev