Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Krönika

1 mars 2014

Oral hälsa – 3 år ger hög kvalitet!

Ulrika Lindmark

imageUKÄ (Universitetskanslerämbetet) ger samtliga 3-åriga generella examen (kandidatnivå) i Oral hälsa hög respektive mycket hög kvalitet. Av de sju tandhygienistprogram som finns i landet, ansågs fyra ha hög kvalitet. Övriga hade brister i något av de examensmål som utvärderades. Vad betyder detta?

För den som inte är så insatt i denna utvärdering, som utförs av UKÄ (tidigare benämnd Högskoleverket), görs denna kvalitetsutvärdering av samtliga högskoleprogram i Sverige regelbundet. Vid varje tillfälle finns olika fokus, och i år utvärderades examaminationerna, dvs hur vi mäter studenternas kunskap. Hur vet vi att studenterna har de kunskaper som förväntas i de olika kurserna, baserat på examensmålen. UKÄ granskar och bedömer dels självständiga arbeten, samt genom en inlämnad sk självvärdering, där lärarrepresentanter redogjort för hur målen uppnås, samt görs intervjuer med lärare och studenter. För mer intresse om utvärderingen samt resultaten finns mer information på UKÄs hemsida.
Vad betyder detta i praktiken? För de som fått bedömningen bristande, får ett år på sig att åtgärda. För oss som arbetar med tandhygienistprogrammen, känns det som att vi nu är ännu mer motiverade att stärka våra program till ett sammanhängande 3-årigt program, med hög kvalitet, där studenterna både får med sig en yrkesexamen och kandidatexamen, och är rustade för att bidra som en viktig, kompetent resurs inom tandvårdens verksamhet. Framtiden ser ljus ut!

/ Ulrika

Ulrika Lindmark

Detta är en krönika och åsikterna som uttrycks är personliga.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev