Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Krönika

18 april 2018

Panta Rei?

Farid Akhlaghi

Specialist i parodontologi

Vi kunde i SKI:s (Svenskt kvalitetsindex) senaste undersökning glädjande konstatera att tandvården ligger högt i jämförelse med andra branscher, liten fördel privattandvården. Både offentlig- och privattandvård har anledning att sträcka på sig! Vi kan alltså konstatera att våra patienter är nöjda med det arbete vi gör, den service vi erbjuder och att de har förtroende för oss som vårdare.
Hur kan vi förvalta och vidareutveckla detta då?

I min senaste krönika funderade jag över svårigheterna och de långsiktiga vinsterna kring utveckling och förändring på den enskilda kliniken, nu funderar jag på det större sammanhanget. Närmare bestämt samarbetet mellan den privata och offentliga tandvården.

Det finns många skärningspunkter där vi redan möts: på kurser, på riksstämman, i lokala föreningar/sällskap och inte minst i sektorsråd. Dessa fungerar för samråd och informationsutbyte dels inom respektive specialitet och dels mellan olika specialiteter, där man arbetar med särskilda uppdrag från hälso- och sjukvårdsdirektören. Ett välfungerande samarbete som borgar för liknande samarbeten i andra sammanhang.

Jag har även erfarenhet av detta arbetssätt i kliniken. Den ömsesidiga målsättningen hos vårdarna har varit det interdisciplinära samarbetet, med patientens behov i fokus. Att man haft sin huvudförankring i privat- eller offentlig regi har så att säga inte stått i vägen.

Om vi då riktar blicken mot framtiden; kan vi hitta ännu bättre samarbetsformer mellan privat och offentlig vård där kunskap sprids, patient och remittent känner sig trygga, vårdköer kortas och svensk tandhälsa fortsätter att ligga på topp? Svaret är tveklöst ja!
Kanske skulle samarbeten av detta slag kunna formaliseras via råd med förankring i nationella riktlinjer och gemensamma kvalitetsledningssystem i större omfattning?

I det stora landet i väst finns en president som vill bygga murar, låt mig citera före detta president Ronald Reagan: ”- Mr Gorbatjov, tear down this wall!”

Må gott och jobba vidare för en bättre tandvård!
/Farid Akhlaghi

 

Farid Akhlaghi är specialisttandläkare i parodontologi och verksam på Landalatandläkarna i Göteborg.

Farid Akhlaghi

Specialist i parodontologi

Farid Akhlaghi är specialist i parodontologi. Han verkar vid kliniken Landalatandläkarna i Göteborg. Farid kommer i sina krönikor under våren 2023 att utveckla de ämnen som berörs i denna krönika: Förebyggande och minimalinvasiv tandvård, ny teknik, tandvårdens tillgänglighet och interdisciplinär samverkan.

Detta är en krönika och åsikterna som uttrycks är personliga.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev