Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Krönika

6 juni 2016

Personlighet, stress och framgång, del 2

Tore Sahlin

Specialisttandläkare och licensierad organisationskonsult

I sin förra krönika tog Tore Sahlin upp ”The Big Five”, vänlighet, öppenhet för nyheter, utåtriktad läggning, samvetsgrannhet och emotionell stabilitet. Dessa är de fem faktorer som forskarna idag anser är viktigast för framgång. Vi talade också om att Curomed har utvecklat en egen analys, MMP, bl a utifrån denna forskning.

Av Tore Sahlin, Curomed Utbildning

Lust, Mening, Trygghet

De som har gått mina kurser vet att jag brukar tala om Lust, Mening och Trygghet som kanske våra viktigaste drivkrafter. Om vi känner LMT klarar vi kraven som ställs på oss mycket bättre. Denna idé genomsyrar också vårt sätt att se på personlighet och arbete. Våra hjärnor känner lust för olika uppgifter som vi i Mind Me Personality, MMP, har klassat som Systematiska, Emotionella, Kreativa eller Analytiska. Vi skall tala om dem idag för att fortsätta med resten av analysen nästa gång.

Det område hjärnan brinner för kallar vi ett preferensområde. Redan tidigt vet vi vad som är roliga uppgifter och vad som är mindre roliga uppgifter. Den unga människan har oftast ett preferensområde. Inom detta område är vi ofta experter tidigt i livet. Vi kan ta exemplet med barnet som klättrar i träd, är kreativ, hittar på egna berättelser och fantiserar om rymden. Den individen är troligen kreativ och det kan utvecklas till ett preferensområde. Det andra barnet som sköter om sina dockor, tar hand om småsyskonen frivilligt och pysslar om andra, och är mer emotionell lagd. När vi sätter poäng utifrån hur individen svarat på frågorna så betraktar vi 80 poäng och mera som ett preferens- eller expertområde. Inom detta område känner individen stor lust att arbeta och har också uppnått mycket stor förmåga. Den som får 40 eller färre poäng har en moderat färdighet. Inom detta område trivs man inte att arbeta för mycket. Se figuren nedan från ett verkligt fall. Figuren visar den systematiska förmågan som sin preferens i ungdomen (grått fält) och man ser hur förmågorna hos individen ökat i andra kvadranter i vuxen ålder. Det unika med MMP är att vi jämför hur individen uppfattar sig som ung med hur den uppfattar sig idag (dvs när analysen görs).

Utifrån hur man svarat på enkätfrågorna kan vi få fram vilken typ av uppgifter som personen brinner för och som regel har vi ett till tre olika områden som vi både tycker är både roliga och som vi har bra kompetens för. Ju äldre vi blir desto bredare blir våra kompetensområden. I figuren ovan syns också vilken typ av uppgifter som hör till respektive kvadrant. Det ideala är naturligtvis att man får göra en analys innan man skall välja utbildning så att man lättare kan föreställa sig vilka arbeten man kan trivas med. Men även om man redan har ett visst arbete kan man många gånger till en del anpassa sina uppgifter till sina personliga preferenser. Fritiden kan många gånger också komplettera arbetet för att hjärnan skall få rätt stimulans. Om vardagen innehåller för mycket rutinarbete kan jag komplettera med andra typer av aktiviteter på fritiden, t ex med en resa. Då får min kreativa sida mer näring och jag mår bättre.

Social anpassning

Tack vare att vi både ställer frågor om ungdomen och hur personen uppfattar sig nu i kombination med frågor om emotionell ton och stress, kan vi dra slutsatser om individens personlighet har utvecklats naturligt eller om individen har anpassat sig för mycket till omgivningen.

Vi vet av erfarenhet att en persons naturliga preferenser ofta kvävs eller döljs av omgivningens krav och mer eller mindre påtvingad anpassning. I många miljöer (familjer, organisationer, företag och kulturer) belönas regelmässigt vissa sätt att tänka, medan andra förbises eller motverkas. Denna obalans gör att människor i stor utsträckning utvecklar och använder färdigheter de inte har naturlig fallenhet för. Alltför stark anpassning leder till stress, trötthet, retlighet och minskad produktivitet. Med tiden kan det leda till kronisk stress, kanske till och med utmattningsdepression.

Ett exempel på ogynnsam anpassning är den perfektionism som dagens yrkes- och privatliv ofta uppmanar till. Idag ställs stora och många gånger orimliga krav på ordning och noggrannhet även där det inte alls behövs. I det privata livet strävar vi också efter att vara perfekta, den moderiktiga klädseln utan fläckar, det perfekta hemmet som vi ser det i TV och veckotidningspressen. Vi förväntas känna till trenderna och kunna hålla reda på allt. Vi skall göra alltmer, helst perfekt. Detta leder till att alltfler människor tvingas att bli mer systematiska än vad som är naturligt för dem.

Unik personlighetsanalys

MMP:s unika kombination av personlighetsfaktorerna ovan, The Big Five, se förra krönikan, har med faktorer som självförtroende, självkänsla, optimism och målmedvetenhet/uthållighet att göra. Dessutom finns tillståndsfaktorer med som stress och emotionell ton (eller grad av lycka som lyckoforskaren Filip Fors kallar vår parameter). Detta gör analysen till ett otroligt spännande verktyg för personlig utveckling i kombination med verksamhetsutveckling. Man kan på ett helt nytt sätt matcha individ mot arbetsuppgifter både i den befintliga organisationen och när man rekryterar. För att inte tala om när man vill träffa en partner som man vill trivas med…

Ni som går våra kurser Work an Life Management och Kommunikation för Effektivare Samarbete får också erbjudande om att göra en MMP-analys före kursen, se curomed.se.

Fortsättning följer i nästa artikel. Hjärtligt välkomna att följa med på denna resa in i personlighetens spännande värld.

 

Med vänlig hälsning

Tore Sahlin
Curomed Utbildning
www.curomed.se
tore@curomed.se

 

 

Läs också Tore Sahlins tidigare artiklar om stresshantering på Dental24:

2015-12-21  Lust, mening och trygghet ledord när Tore Sahlin utbildar
2016-01-20  Stresshantering på schemat
2016-02-11  Mera om stresshantering
2016-02-29  Vad stressar oss?
2016-03-30 Existentiell stress och inre oro
2016-04-12  Skapa trygghet och stilla den inre oron
2016-04-27  Stresshantering, fysisk aktivitet och bra kost kan få grav kranskärlssjukdom att gå tillbaka
2016-05-08 Personlighet, stress och framgång, del 1

 

Tore Sahlin

Specialisttandläkare och licensierad organisationskonsult

Tore Sahlin är specialisttandläkare och licensierad organisationskonsult. Sedan 1988 driver han Curomed Utbildning AB, Umeå.

Detta är en krönika och åsikterna som uttrycks är personliga.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev