Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Krönika

9 januari 2013

Planera i detalj och ta kontroll över tid och ekonomi!

Gordon Meland

Odontolog (Pensionär)

Denna krönika är del 3 i raden av tips för en lyckad tidboksplanering.

Skriv upp exakt i tidboken vad som ska göras och vad det ekonomiska utfallet blir.

Skriver du upp exakt vilka moment som ska utföras och vilken ekonomi det ger får du en rad fördelar:

A. Tidsvinst

B. Patienten känner sig speciell

C. Du underlättar för sköterskorna

D. Du kan underlätta för den person som planerar tidboken att göra bokningarna efter önskad ekonomi

 

  1. Gäller det en lagning ska det i tidboken anges exakt vilken tand, vilken yta, val av fyllningsmaterial, om det ska anesteseras och i så fall med vilken typ av bedövningsmedel och om det är något speciellt att tänka på.

På morgonmötet går ni igenom tidboken, diskuterar kring varje patient och fördelar arbetsuppgifterna.

När du som tandläkare kommer in i behandlingsrummet finns allt material på plats, i förekommande fall är patienten anesteserad och till och med rätt borr sitter i maskinen. Lugnt och sansat kan du sätta dig ner vid ”dukat bord”.

 

  1. När du kommer in (??) i behandlingsrummet kan du se (om du inte minns från morgonmötet) precis vilka arbetsmoment som ska genomföras.

Innan du går in i behandlingsrummet stannar du upp ett kort ögonblick, drar tre djupa andetag och gör därefter en lugn entré. ”God morgon fru Andersson, idag ska jag…” ”Hur kan doktorn alltid komma ihåg vad han ska göra på mig?” ”Det är klart att jag kommer ihåg dig!”

Signalen du sänder är att patienten framför dig är speciell, att du verkligen bryr dig om henne!

 

Motsatsen är för handen när tandläkaren kommer inrusande i behandlingsrummet med andan i halsen, tvättar händerna i handfatet som har en sådan placering att han med nödvändighet riktar sina ädlare delar mot patientens ansikte. Medan han öppnar vattenkranen säger han ”God morgon fru Andersson, vad ska vi göra idag?” (vilket ben ska vi såga av!!??) Detta inger inget förtroende, är inte lustigt och rent av oförskämt! Tyvärr har jag upplevt det många gånger.

Det är så lätt att man inte lägger den där lilla extra omsorgen om patienten. Vi som träffar många patienter på en dag glömmer lätt hur betydelsefullt det är för patientens trygghet och trivsel att vi är förberedda och lugna.

Visa den beskrivna omtanken – det tjänar såväl du som patienten på!

 

  1. Genom att skriva i tidboken exakt vad som ska göras på varje patient och sätta upp tidboksbladet där brickorna dukas kan brickorna dukas individuellt för varje patient. (Man får inte säga ”sterilen”. Gör man det måste man leva upp till en mängd formalia.) Det innebär att alla instrument som krävs för ingreppet finns på brickan redan från början. Man slipper ”springa och hämta” med allt vad det betyder i form av tidsspill och irritation för alla inblandade.

Det innebär också att det inte finns några instrument på brickan som inte blir använda men som ändå plockas fram, tas bort och tas om hand hygienmässigt. Här finns mycket tid att spara. Med två sparade minuter per patient blir det 40 minuter per dag på 20 patienter. På ett år blir det 146,66 timmar. Multiplicera det med din timintäkt och det blir lätt att se värdet av ”de små minuterna här och där”. Sedan behöver inte allt tas ut i pengar. Det kan bli utbildningstid, ledighet, lugnare tempo eller en blandning av allt.

 

Om också brickorna staplas i den ordning patienterna ska komma, och med en rad brickor för varje behandlingsrum blir patientbytena mycket smidiga. Förmiddagens patientbrickor förbereds under eftermiddagen dagen före och eftermiddagens brickor under förmiddagen samma dag.

 

Frågan som alltid kommer upp när jag beskriver hur vi arbetade på vår mottagning är: ”Vad gör du om det kommer en akut eller du måste göra något du inte planerat?”  Svaret är: ”Vi planerade för det som var planerat och improviserade där vi blev tvungna.”
Måste du improvisera i mer än 50 % av fallen är det något som är mycket fel i din planering!

 

  1. Skriver du upp i tidboken vad varje patientbehandling ger ekonomiskt skapar du möjlighet för den som planerar tidboken att planera efter önskad intäkt/produktion. Ekonomin slutar att vara en happening. Mer om hur du gör detta i en krönika längre fram.

För att praktiskt få fram intäkten per patient med tillräcklig noggrannhet gör du så här:

Ingrepp som du gör klart vid behandlingstillfället noterar du arvodet för direkt. Ingrepp som kräver flera besök, t.ex. rotfyllning, hanterar du enligt följande: Krävs två besök delar du arvodet för ingreppet med två och sätter upp det vid respektive besök. Detta även om det skiljer i tidsåtgång vid behandlingstillfällena.
Gör saker enkelt, det blir tillräckligt noggrant jämfört med om du tidigare inte gjort det alls. Gör du det för komplicerat blir det inte av!

Är det ett protetiskt ingrepp tar du totalarvodet minus lab.kostnad och delar med antalet besökstillfällen.

 

Puuuh, det här låter jobbigt! Tyvärr finns det ingen fri lunch!

Gaska upp dig, det är en tröskel du ska över, ett litet ändrat tankesätt och beteende. Satsar du, lovar jag dig att dina dagar på mottagningen kommer att bli roligare, mindre stressiga och ge en ekonomisk/tidsmässig belöning.

 

Lycka till!

Gordon

 

gordon.meland@gmail.com

Tel 070 21 31 201

 

Läs också:

Tidboksplanering Del 1 ››

Tidboksplanering Del 2 ››

Gordon Meland

Odontolog (Pensionär)

Odontolog, Trafikflygare mm och nu till sist Pensionär

Detta är en krönika och åsikterna som uttrycks är personliga.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev