Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Krönika

6 december 2015

Rustade Tandhygienister!

Ulrika Lindmark

Studenterna lyfter vikten av evidensbaserad tandvård samt ser ljust på framtiden i sin roll som tandhygienister. Detta var fredagens ämne i det sista seminariet för kursen Oral hälsa i ett samhällsperspektiv.  

2;a AdventAtt vi måste arbeta evidensbaserat så att patienterna kan känna sig trygga, är studenterna eniga om. Vi måste hålla oss uppdaterade och själva ta reda på nya riktlinjer och forskning. Bra! Men hur gör ni det? När ni är klara med utbildningen och inte styrs av uppgifter och litteratur som skall läsas och redovisas. Att ta del av Nationella riktlinjerna är ett sätt, de ändras och uppdateras hela tiden. Vetenskapliga artiklar publiceras kontinuerligt (ex via PubMed), det gäller att ta sig tid att vara nyfiken och läsa. Om jag är ansvarig för ett visst område, kanske äldretandvård eller barn, då gäller det att vara uppdaterad. Det finns också litteratursammanställningar i form av review artiklar men också de svenska SBU-rapporterna för olika områden. Någon av studenterna hade erfarit att man på praktikplatsen hade regelbundna klinikmöten, där områden diskuterades efter att personalen förberett sig genom att läsa på senaste litteratur och artiklar. Ett jättebra exempel! Forskning ska vara naturligt, enkelt och tillgängligt på kliniken är en önskan. Ett sätt är också att ta del av innehåll i våra professionstidningar t ex tandläkartidningen och tandhygienisttidningen, men också webb-portaler som internetodontologi.se och Dental24 som har en separat sida om just Klinik och Vetenskap. Via hemsidor på Högskolor och Universitet presenteras också forskare för olika ämnen inom tandvården. Här finns också ofta respektives publikationer länkade. Studenternas summering är att ”Var aktiv och ta ett ansvar för att arbeta evidensbaserat – det ger  kvalitet i tandvården och trygghet för patienter”.

Dessa studenter som nu läser sin femte termin, ser ljust på framtiden och att de har en viktig roll i dagens och framtidens tandvård. De är medvetna om tandhygienistens förändrade roll över tid med ökat krav och behov av en bredare kunskap om omhändertagande av barn , vuxna och äldre inom tandvården, munhälsofrämjande såväl som prevention. Kunskaper om kulturella skillnader, hälsoekonomi, olika pedagogiska och beteendepåverkande metoder och inte minst, samverkan med andra professioner och arenor i samhället. Efter seminariet känner jag (som jag ofta känner efter denna kurs) att tandhygienisterna är mer rustade än någonsin, och jag hoppas att deras kompetens tas till vara på bästa sätt.

Må väl!
//Ulrika

 

 

Ulrika Lindmark

Detta är en krönika och åsikterna som uttrycks är personliga.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev