Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Krönika

20 april 2020

Tack för mig!

Gordon Meland

Odontolog (Pensionär)

Inget ont utan att det kommer något gott ur det. När allt lunkar på och man kan äta sig mätt är människans förändringsbenägenhet som minst. Nu är en pandemi över oss och vi kommer att tvingas dra slutsatser av det som händer. Medvetenheten om verkligheten kommer att föda många nya tankar, arbets- och förhållningssätt och ur detta kommer mycket klokt och gott att uppstå som gynnar oss alla.

En erfarenhet blir att bygga upp beredskapslager – och behålla dem. Kanske är detta något för MSB att ta hand om. Att öka vår självförsörjningsgrad på alla områden kan vara en annan slutsats som är konstruktiv.

År 2000 hade jag bestämt mig för att vid 55 års ålder sluta arbeta och gå i pension. Bromssträckan har varit lång. Nu i dagarna, 75 år gammal, ska det ske!

Jag har haft ett fantastiskt intressant och spännande liv som spänt över många helt skilda yrken och områden. Två av dessa har betytt mer än de andra: trafikflygare och odontolog. Det senare har varit min passion och är anledningen till den långa bromssträckan inför pensionen.

För tandvården och sjukvården kommer pandemin att leda till stora förändringar om hur man ser på och bedriver förebyggande, hälsovård och vård. Både tandvård och sjukvård är vård, varför hygienkraven och möjligheten att skydda såväl patienter som personal från smitta måste vara lika!

Pandemin kommer säkert att föra med sig en omstrukturering av hur tandvård levereras. Många mindre mottagningar kommer att försvinna som en kombination av sviktande ekonomi och ålder hos vårdgivaren. Jag kan även tänka mig att en del av tandvårdskedjorna går samma öde tillmötes när ekonomin nu får sig en rejäl törn.

Om man tar i beaktande att utförd vård och efterfrågan nu faller kraftigt är det lätt att förutsäga att när pandemin lugnat sig kommer vi att se en kraftigt ökad efterfrågan på odontologiska tjänster. För att klara av det uppdämda vårdbehovet med färre antal vårdgivare, kommer verkligheten tvinga alla på en mottagning att arbeta på toppen av sin kompetens, dvs teamtandvård i ordets sanna bemärkelse, för att vårdtrycket ska klaras av. Vi behöver dessutom bredda kompetensen hos alla yrkesgrupper inom tandvården för att åstadkomma ett bättre flöde inom varje team.

Kollegan Karin Sjögrens initiativ (se hennes blogg) att utnyttja tiden vi fått, pga den minskade vårdefterfrågan, till distansutbildning är lovvärt. Vad skulle tandsköterskor och tandhygienister behöva bredda sin idag redan goda kunskap med för att kunna arbeta teamtandvård – på riktigt? Tandläkarna kan nu när tid finns tänka över vilka arbetsmoment de med trygghet och utan att tumma på vårdkvalitén kan överlåta till övriga yrkesgrupper. Hur vore det att fylla ledig ”arbetstid” med intern- och distansutbildning för att skapa en samsyn i hela teamet utan att behöva betala för resor och hotell.

När dagens Coronaelände är ett minne blott kommer säkert mycket av utbildningen inom tandvården att ske på distans. Varför behöva resa för att ”gå på kurs”. Själv har jag under åren samarbetat med mottagningar via bl a Skype för att hjälpa dem med sin utveckling.

Lite intellektuell stimulans behöver jag trots att jag nu till slut går i pension. Det vore kul om någon av er där ute ville ge mig den genom att bollplanka era tankar via internet.

Min mentor sa till mig för många år sedan:
”Retire (retyre) that’s what you do to an old car, never to a human being”.

Epoken ”Drill, Fill and Bill” kommer sakteligen att upphöra och ersättas av patientutbildning. Vi känner sedan länge till orsakerna bakom de vanliga munsjukdomarna. Statens subventioner till patienterna för att ta hand om de uppkomna sjukdomsskadorna kommer med fördel att ersättas av en satsning på utbildning och beteendeförändring hos befolkningen.

”Samhället skulle inte ha råd att subventionera reparation av de medborgares bilar som de hela tiden krockar med för att förarna inte har kunskap eller bryr sig om att se sig för och bete sig på rätt sätt i trafiken”. På samma sätt måste det ske en förändring av tandvårdsförsäkringen: Det är hög tid att pengarna satsas på förebyggande hälsa, inte på reparation av uppkomna skador.

Munnen är en del av kroppen! Oral ohälsa, det vet vi idag, har inverkan på och kan aggravera andra patologiska tillstånd i kroppen och tvärtom. Tandvården besöker de flesta regelbundet – vården ofta när det är för sent! Tandvården har en unik möjlighet att bidra till folkhälsan genom att fånga upp begynnande sjukdom i tid. Ett fåtal tandvårdsmottagningar arbetar redan idag förebyggande ur ett större perspektiv: man kontrollerar bl a blodtryck, blodsocker och benskörhet. Man gör det utan att ta betalt!

Sedan gör samhället prisjämförelser utan att man vet eller kan jämföra vad som ingår i ett arvode!?

Förhoppningsvis leder Coronautbrottet till ett samarbete mellan tandläkare och läkare för att minska mänskligt lidande och sänka samhällets totala kostnader för ohälsa genom att upptäcka patologi i ett tidigt skede.

Covid-19 utbrottet kommer att leda till många och stora förändringar som innebär nytänkande.

Glöm aldrig vår huvuduppgift:

  • Att förebygga
  • Att få våra patienter friska
  • Att utbilda patienterna och förändra deras beteende så att de förblir friska
  • Att göra högklassig, förebyggande tandvård ekonomiskt tillgänglig för de många människorna

 

Ett tack till

  • Per Ahlberg som låtit mig publicera mina tankar i snart ett decennium på Dental24.
  • Gunilla Ekholtz som varit ett fenomenalt bollplank och korrat mina alster.
  • Den nyligen bortgångne Per-Åke Zillén som tillsammans med Ola Laveson och Py-Lotte von Zwiegberk Björck lyfte Praktikertjänsts utbildningsavdelning till att bli internationellt ledande.
  • Till alla er som delat med sig till mig av era tankar och erfarenheter.
  • Till alla mina läsare och för all den feed-back jag fått från er under åren.

 

Gordon Meland
Odontolog, Trafikflygare mm och nu till sist Pensionär
Tel. 070 21 31 201

Gordon Meland

Odontolog (Pensionär)

Odontolog, Trafikflygare mm och nu till sist Pensionär

Detta är en krönika och åsikterna som uttrycks är personliga.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev