Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Krönika

18 november 2020

Utvecklingsbar eller statisk?

Tore Sahlin

Specialisttandläkare och licensierad organisationskonsult

Tankarna till denna krönika har jag hämtat från en artikel av Tina Harr i tidningen Arbetsliv. Där ställer hon frågan om du och dina medarbetare är böjliga och utvecklingsbara eller statiska med medfödda talanger? Harr menar att hur du ser på dina och dina medarbetares färdigheter kan få stor betydelse för hur väl rustad arbetsplatsen står i oroliga tider.

När jag slutade mitt aktiva liv som tandläkare gick jag med i Arbetarskyddsnämnden, bildad av SAF, LO och PTK, och fick där min konsultutbildning. Numera heter organisationen Prevent och skriver ofta mycket initierat om arbetsmiljöfrågor i tidningen Arbetsliv.

Tina Harr baserar sin artikel i Arbetsliv 5/2020 på en nyss utkommen bok av Bosse Larsson med titeln ”Utmanande tankesätt”1) som han skrivit tillsammans med James Nottingham. De tar upp ett begrepp som myntades av den amerikanska psykologiprofessorn Carol Dweck i mitten på 2000-talet kallat ”Growth Mindset”. Det innebär att man ser talang och förmåga som formbara med rätt typ av träning. Motsatsen är ”Fixed Mindset” där förmågor och talanger ses som medfödda, vi skulle kanske säga ett statiskt tankesätt.

Det statiska tankesättet fungerar endast så länge som individen har en större kapacitet än kraven och inte stöter på olika utmaningar. Chefer och medarbetare som tillämpar ”Growth Mindset” har därför ett stort försprång under dagens omständigheter.

”I takt med de stora förändringar som nu sker i arbetslivet blir det alltmer nödvändigt att se oss som utvecklingsbara. Vi ser ju hur vissa arbetsplatser snabbt ställt om, hittat nya vägar och utmanat sig själva under Coronakrisen, medan andra har stått rätt handfallna. Självklart har det inte enbart med ”Mindset” att göra, men det är helt klart en relevant del.”

World Economic Forum visade 2019 att en genomsnittlig medarbetare behöver omkring 101 dagars kompetensutveckling fram till 2022, bara för att klara av sitt jobb och hänga med i digitaliseringen. Det gör att chefers främsta uppgift idag är att stimulera och maximera medarbetarnas energi och förmåga – löpande. Det menar Pär Lager, en av författarna till boken ”Förändringsprincipen” 2). Pär Lagers erfarenhet är att arbetsplatser med ”Growth Mindset” skapar både arbetsglädje och innovation. Det handlar egentligen om den geniala insikten att hjärnan är som en muskel som kan växa och bli större när vi anstränger oss.

Det är viktigt med coachande feedback som premierar framsteg och ansträngning snarare än prestation och mål. Pär avslutar med den retoriska frågan: Om man inte ens får feedback hur skall man då kunna förbättras?

”Growth Mindset” – så här gör du:

  1. Introducera begreppet på ett genomtänkt sätt. Läs gärna boken ”Utmanande tankesätt” och sätt dig in i tänkandet innan du presenterar det för medarbetarna.
  2. Lev som du lär. Hur reagerar du själv på utmaningar och kritik?
  3. Jobba på hur man ger coachande feedback.
  4. Dämpa tävlingstänket. Odla lärandekulturen, inte prestationskulturen.
  5. Se över dina egna förutfattade meningar om dina medarbetares förmågor och potential. Utgå ifrån att alla medarbetare kan utvecklas från sin startpunkt. Beröm inte sönder möjliga talanger så att de tror att de är ”färdiga” och riskerar att tappa lusten att utvecklas när de får motgångar.

Med vänlig hälsning

Tore Sahlin

 

Tore Sahlin är specialisttandläkare och licensierad organisationskonsult. Sedan 1988 driver han Curomed Utbildning AB, Umeå.

PS. Vi fortsätter att planera för en tid efter Corona. Vi måste fortsätta lära över gränserna för att inte vi och dom-tänkandet skall breda ut sig. För att ständigt påminna oss om att vi människor är bra lika överallt i världen och att vi har mer att tjäna på att samarbeta än att bygga murar. Och för att det är roligt, inte minst. Mindre ofta för miljöns skull, men med kvalitet.

Vi arbetar nu med ett program för 2022. Vi hoppas att de vacciner som nu förhoppningsvis finns tillgängliga i början på 2021 fungerar så att denna pandemi är under kontroll 2022. Vi ber att få återkomma med ett antal förslag inom några månader. DS.

 

Böckerna:

1) James Nottingham, Bosse Larsson: Utmanande tankesätt, Utveckla motivation genom ett dynamiskt mindset, Natur & Kultur 2018. Natur & Kultur har en hel serie ”Utmaningsböcker” som egentligen är skrivna för lärande i skolan, men hur lärandet fungerar är universellt och kan lika gärna tillämpas i en tandklinik eller någon annan arbetsplats.

2) Pär Lager, Bobo af Ekenstam: Förändringsprincipen. Skapa en kultur av förändring och omvärldsanalys, Sanoma förlag, 2019.

Tore Sahlin

Specialisttandläkare och licensierad organisationskonsult

Tore Sahlin är specialisttandläkare och licensierad organisationskonsult. Sedan 1988 driver han Curomed Utbildning AB, Umeå.

Detta är en krönika och åsikterna som uttrycks är personliga.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev