Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Krönika

22 maj 2012

Vart är Folktandvården på väg?

Gordon Meland

Odontolog (Pensionär)

 

Vad håller på att hända med Folktandvårdens själ? Håller Folktandvården på att bli som privattandvården?

Vart är Folktandvården på väg?

Tandvården i Sverige är nu inne i en omfattande och snabb omstruktureringsfas. Privatsidan kännetecknas av att det blir allt svårare att sälja de traditionella en och tvåmansmottagningarna. I stället är det de nya kedjorna som tar över.

Trenden är tandvårdsmottagningar med flera rum, flera tandläkare och hygienister. Denna nya mottagningsstruktur möjliggör ökade öppettider, flexibla arbetstider och ökad service i form av bättre tillgänglighet för patienterna.

En av de nya kedjorna har som mål att ha öppet sju dagar i veckan!

Genom att mottagningarna är öppna fler veckotimmar sjunker kostnaden per producerad arbetstimma förutsatt att det finns patienter i behandlingsstolarna. Utnyttjandegraden av gjorda investeringar ökas vilket är avgörande för om man har råd att investera i t.ex. 3D röntgen och fräsutrustning för kron, bro och inläggsframställning.

Sammantaget innebär det en ökad konkurrenskraft för privat tandvård.

Att ovanstående påverkar den offentliga vården är självklart. Folktandvården måste agera för att vara med. Har man idag ett mål att sträva efter som tydligt skiljer sig från privatsidan?

Det är av vikt för patienterna att vi har två leveranssystem av tandvård, privat och offentligt, som konkurrerar med varandra på lika villkor. Det borgar för en sund prisutveckling och i slutändan en bättre tandhälsa.

En förutsättning är att de två olika leveranssystemen inte är kopior av varandra.

För att möta konkurrensen från den privata tandvården är det av avgörande betydelse att Folktandvården har en till marknadssituationen anpassad affärsidé, vision och mål. Enkelt uttryckt ”en Själ” som är unik.

Idag ser vi att ett antal landsting väljer att göra om verksamheten till aktiebolag.

Tanken är god då det ökar transparensen. En avigsida är att det hos personalen tenderar att skapas en orealistisk förväntan på att något stort ska hända med innehållet i verksamheten, med ekonomin, med bemötandet, med trivseln, med löner, med delaktigheten för personalen, med vårdpanoramat etc. när man blir ett aktiebolag. Den så förväntade förändringen inträffar inte och det skapar lätt en frustration hos de anställda. Bolagsformen påverkar inget av detta! Man måste fylla omorganisationen med något mer.

Det är här ”Själen” skulle komma in!

Idag lägger det offentliga ner kliniker på mindre orter samt kliniker perifert belägna i städerna. Istället bygger man nya större i stadskärnorna. Skälet anges vara ekonomiskt (i en non profitorganisation!). Resultatet blir att Folktandvården blir svårare att nå för folket.

Det är här ”Själen” skulle komma in!

Många landsting erbjuder frisktandvård. Detta trots att man inte når upp till en heltid hygienist per heltidsanställd tandläkare. Än färre tandsköterskor arbetar praktiskt som profylaxtandsköterskor.

Det är här ”Själen” skulle komma in.

Vilka skulle vinsterna bli om den offentliga tandvårdens ”Själ” formulerades så här:

Folktandvården står för att göra modern, tekniskt högklassig, systematiskt förebyggande tandvård tillgänglig för de många människorna.

Det är inte så svårt som man kan tro att nå ett sådant mål. På engelska hade man formulerat det så här: it is simple but not easy.

Det krävs att:

–       man satsar på internutbildning

–       man organiserar sig ad modum Gustafs projektet

–       man inför långt driven teamtandvård

–       alla får möjlighet att arbeta på toppen av sin kompetens

–       patienten tas om hand på den mest kostnadseffektiva kompetensnivån

–       teamen arbetar i flera rum

–       tidboksplanering borgar för hög stolsbeläggning

–       man tar fram tydliga profylaxprogram som inkluderar salivtester

–       man lämnar garantier på utfört arbete men kräver att patienten kommer till profylaxavdelningen med intervall grundat på en riskgruppering

–       man ser över tillgängligheten

–       man strävar efter att inte lägga ner småkliniker utan göra om dem till förebyggande kliniker

–       personalen får möjlighet till bonus grundad på produktion men balanserad mot klinisk kvalitet (hur denna objektivt kan mätas kommer att beskrivas i en krönika längre fram)

–       personalen är stolt, glad och trivs med att arbeta mot något man känner för och tror på

Vi får se vad framtiden bär i sitt sköte. Till dess, fundera och filosofera.

Den blir inte mest framgångsrik som springer fortast. Det blir den som tänker mest och bäst.

Vägen till framgång är en intellektuell process!

Lycka till

Gordon

gordon.meland@gmail.com

Gordon Meland

Odontolog (Pensionär)

Odontolog, Trafikflygare mm och nu till sist Pensionär

Detta är en krönika och åsikterna som uttrycks är personliga.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev