Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Krönika

8 maj 2019

Vävnadsbevarande tandvård – för bättre munhälsa och färre patienter med tandläkarskräck

Gästbloggare

Krönikör på besök

Av Karin Fischer, vd RLS Global: Försämrad oral hälsa, munnens inverkan på det allmänna hälsotillståndet och ekonomiska orättvisor är några av de perspektiv som diskuteras livligt inom tandvården idag. Däremot är det ingen som pratar om behovet av mer skonsamma behandlingar och vävnadsbevarande ingrepp – en effektiv metod med patienten i fokus och något som Socialstyrelsen efterfrågat sedan 2011.

Att munhälsan inte bara påverkar munnen utan också människors allmänhälsa är tydligt, inte minst hos den äldre befolkningen. Forskning visar dessutom på kopplingar mellan munhälsa och sjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar med flera. Det finns med andra ord många anledningar att upprätthålla god munhygien och prioritera god tandvård.

En aspekt som dock inte får uppmärksamhet i tandvårdsdebatten är vilken typ av behandlingar som tandvården erbjuder och det faktum att många, stora som små, våndas eller helt avstår besök hos tandläkaren på grund av oro. Idag är den primära behandlingsmetoden mot karies i grund och botten densamma som sedan tidigt 1900-tal, nämligen att borra och fylla.

RLS Globals vd Karin Fischer

RLS Globals vd Karin Fischer

Visst, verktygen och borrarna har förfinats och kompositplastfyllningar ersatt amalgamet, men fortfarande innebär många ingrepp ett lidande för patienterna och att betydligt mer än det skadade området tas bort. Detta trots att det finns andra, minst lika effektiva men samtidigt mer skonsamma behandlingsmetoder. Vi pratar om vävnadsbevarande behandlingsmetoder, så kallad minimalinvasiv vård.

Trots att Socialstyrelsen 2011 presenterade nationella riktlinjer där tandvården rekommenderas att prioritera vävnadsbevarade ingrepp, ser vi endast en liten, om någon, utveckling åt detta håll. Varför undrar jag?

Vi har själva arbetat med denna typ av vård – inom både sårvård och tandvård – i över 20 år och ser ett växande intresse, men än finns mycket kvar att önska för patienterna.

Vävnadsbevarande tandvård har två stora fördelar jämfört med att traditionellt borra bort kariesangrepp. Idag finns behandlingsmetoder som minimerar användandet av borr. Genom att använda en gel som löser upp tandvävnad går det i nästa steg att skrapa bort den angripna tandvävnaden med ett handinstrument eller en skonsam borr som bara tar bort den kariesangripna vävnaden. Med en sådan metod sparas betydligt mer av den friska tandvävnaden jämfört med att borra.

Den andra fördelen med att undvika borr är att tandläkarbesöket underlättas för den ganska stora grupp som lider av tandläkarskräck. Både bland barn och vuxna har vi många exempel på att alternativa metoder är att föredra framför den traditionella borren.

Socialstyrelsen vill alltså se denna typ av behandlingsmetoder och vi ser också ett ökat intresse från patienter. Inom tandvården, liksom allmänsjukvården, blir patienter allt mer välinformerade och ställer högre krav vid behandling. Inom tandvården är ett vanligt önskemål exempelvis att få behålla så mycket som möjligt av den friska tandvävnaden. Lösningen för att möta dessa krav finns alltså redan att tillgå.

I likhet med många forskare och utövare i branschen är jag övertygad om att vävnadsbevarande tandvård är dagens bästa behandlingsmetod och kommer dominera framtiden inom all tandvård. Med tanke på senaste rapporteringen om svenskarnas munhälsa kan denna övergång inte ske snabbt nog. Det är hög tid att vidta insatser som tar oss i rätt riktning igen och på allvar prioritera en tandvård som sätter patienten i fokus.

/ Karin Fischer, vd RLS Global

Relaterat:

Gästbloggare

Krönikör på besök

Detta är en krönika och åsikterna som uttrycks är personliga.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev