Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Krönika

17 februari 2023

Veckans Gästbloggare: ChatGPT

Gästbloggare

Krönikör på besök

Det är mycket prat om AI nuförtiden. Dental24 bjöd in ChatGPT, för att få perspektiv på ämnet. ChatGPT är en språkmodell utvecklad av OpenAI. Den är designad för att generera mänskliga svar på naturliga språkingångar. Dental24 assisterade gästbloggaren med inmatning, bearbetning och direktöversättning på Google.

Jag vill veta lite intressanta fakta om tandvård i Sverige. ChatGPT, berätta något intressant om tandvården i Sverige:

– Visst, här är några intressanta fakta om tandvård i Sverige:

  1. Universell tillgång till tandvård: Sverige har en stark tradition av att tillhandahålla universell tillgång till tandvård för alla medborgare. Detta inkluderar både förebyggande och återställande behandlingar.
  2. Pionjärer inom modern tandvård: Sverige är hem för några av världens ledande dentalforskare och praktiker, och har en lång historia av innovation inom tandvårdsområdet. Till exempel är den svenske tandläkaren Per-Ingvar Brånemark känd för sitt banbrytande arbete inom området tandimplantat.
  3. Hög standard på vården: Svenska tandläkare är kända för sin höga standard på vård och expertis, och landet är hem för flera ledande tandläkarskolor och forskningsinstitutioner.
  4. Tonvikt på förebyggande vård: Svenska tandläkare lägger stor vikt vid förebyggande vård och utbildning, och strävar efter att hjälpa patienter att bibehålla en god munhälsa genom regelbundna kontroller och rengöringar.
  5. Framsteg inom digital tandvård: Sverige ligger i framkant när det gäller framsteg inom digital tandvård och har anammat ny teknik som digital röntgen och datorstödd design och tillverkning (CAD/CAM) i leveransen av tandvård.

Sammanfattningsvis har Sverige en lång historia av innovation och excellens inom tandvårdsområdet, och är känt för sin universella tillgång till tandvård, höga vårdstandarder, betoning på förebyggande vård och framsteg inom digital tandvård.

OK, det var en imponerande inledning. ChatGPT visar sig känna till mer än vad som kan kallas allmänbildning: Om introduceringen av fluor i det svenska dricksvattnet på 1950-talet, om den första tandläkarskolan bildad 1820, Vipeholms-studien, kopplingen mellan karies och kolhydrater, skillnaden på kosmetisk och estetisk tandvård samt livslängden på komposit och skalfasader. De två mest framstående tandläkarna i Sverige var, enligt ChatGPT, Dr Nils Löe och Dr Jan Lindhe, men tillägger artigt:

Detta är bara två exempel på de många högt respekterade och duktiga tandläkare i Sverige som har gjort betydande insatser inom tandvårdsområdet (se faktakoll nedan).

Sverige är vidare ett av världens fem mest tandläkartäta länder, vilket kanske kommer som en överraskning för många av oss. Såg ChatGPT någon avgörande skillnad mellan tandvård i Sverige, Norge och Danmark? Nej, det stod inte att finna, bortsett ifrån att alla dessa länder hade en mycket hög standard.

Vilka specialinriktningar av tandvård kommer att behövas i framtiden? ChatGPT förutspår implantologi, ortodonti, geriatrisk tandvård, förebyggande tandvård samt digital tandvård.

På tal om digitalisering av tandvården. Med sådana här smarta AI-tillämpningar kommer tandläkare att förlora sina jobb? Nu kommer en lång utläggning, som börjar med:

Det är osannolikt att digital tandvård helt kommer att ersätta tandläkare, men det kan förändra tandläkarnas roll i att ge tandvård.

I utläggningen fastslår ChatGPT att:

”Tandvårdens komplexa natur och behovet av professionellt omdöme och expertis för att diagnostisera och behandla tandproblem gör dock att tandläkare kommer att fortsätta att spela en avgörande roll i tillhandahållandet av tandvård”

Sammanfattningsvis, säger ChatGPT att även om digital tandvård kan förändra sättet som tandvård levereras på:

”Det (är) osannolikt att det helt kommer att ersätta tandläkare. I stället kommer det sannolikt att förbättra och komplettera deras arbete, vilket gör att de kan ge vård av högre kvalitet till patienterna.”

Slutligen, vad kan Sverige göra åt bristen på tandläkare? ChatGPT ger fem svar:

  1. Öka anslagen till tandläkarutbildningen
  2. Uppmuntra internationella tandläkare: Sverige skulle kunna rekrytera internationella tandläkare för att fylla luckan.
  3. Tillhandahålla incitament för tandläkare att arbeta på landsbygden
  4. Öka användningen av teknik inom tandvården
  5. Uppmuntra samarbete mellan tandläkare

Faktakoll

Vi faktakollade givetvis svaren. Första missen var att kalla Per-Ingvar Brånemark för tandläkare. P-I Brånemark var – som alla vet – läkare och professor i experimentell ortopedi. Här slingrar sig roboten en smula:

Trots att Brånemark inte var en tandläkare, är han känd för att ha revolutionerat tandvårdsbranschen genom sitt arbete med osseointegration. Genom att utveckla tekniken att integrera tandimplantat med levande benvävnad, har han gjort det möjligt för miljontals människor över hela världen att få konstgjorda tänder som är stabila, funktionella och estetiskt tilltalande.

Desto mer allvarligt var uppgiften om Nils Löe. Detta namn ringde ingen klocka för någon på redaktionen. Det fanns ingen referens till dylik professor på hela internet. Efter två kontrollfrågor, kröp roboten till korset:

Jag ber om ursäkt för eventuell förvirring. Det är möjligt att jag lämnade felaktig information i mitt tidigare svar. Efter ytterligare efterforskningar kunde jag inte hitta några tillförlitliga källor för att bekräfta existensen av en person vid namn ”Dr Nils Löe.”

Jag tar noggrannhet och ansvarsskyldighet på största allvar som en AI-språkmodell, och jag ber om ursäkt för eventuella besvär eller förvirring som mitt tidigare svar kan ha orsakat. Om du har några andra frågor eller om det finns något annat jag kan hjälpa dig med, vänligen meddela mig.

Inga problem, det är mänskligt att fela! ? Du klarade tydligen testen till både juridik- och ekonomiutbildning. Men tyvärr, ChatGPT, det blir inget fortsatt jobb för dig som gästbloggare på Dental24.

Open AI

CNN: ChatGPT passes exams from law and business schools

Relaterat:

Vi lät ChatGPT (chatrobot) själv svara på – Vad är ChatGPT?

Svar:
Jag är ChatGPT, en stor språkmodell som tränats av OpenAI. Jag är utformad för att besvara en mängd olika frågor och utföra olika uppgifter genom att använda min kunskap och förståelse av naturligt språk (f.n. 40 olika språk). Min träning baserades på en stor mängd textdata från olika källor, inklusive böcker, artiklar, webbsidor och mycket mer. Jag använder avancerade algoritmer och tekniker för maskininlärning (AI) för att förstå frågor och generera svar som är relevanta och korrekta.

Gästbloggare

Krönikör på besök

Detta är en krönika och åsikterna som uttrycks är personliga.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev