Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Krönika

17 december 2012

Vem ska äga/driva vårdverksamhet – samhället eller kapitalet?

Gordon Meland

Odontolog (Pensionär)

Tillsammans med ekonomen Bilt Davidsson kastar jag mig in i den infekterade debatten och berättar utifrån egna erfarenheter vad som hände när jag för några år sedan fick i uppdrag av landstinget att privatisera en folktandvårdsklinik.

Under försommaren 2005 fick jag i uppdrag av sjukvårdpolitiker i ett landsting att privatisera en folktandvårdsklinik med c:a 28 heltidsanställda. Målsättningen var att få erfarenhet av alternativa driftsformer. Kravet från politikerna var att verksamheten skulle vara i gång den första januari 2006. Jag hade alltså c:a sex månader på mig.

 

Bilt Davidsson bjöds in för att stötta mig i uppdraget. Bilt är en pensionerad bankman som under många år arbetat med att hjälpa till att starta företag. Han har också haft ett stort antal styrelseuppdrag. Dessutom är Bilt en god pedagog som kan förklara ekonomi för ickeekonomer.

 

Tillsammans med personalen genomförde vi ett antal seminarier där vi diskuterade olika företagsformer, juridiken kring dessa, ekonomi och vad det innebär att vara företagare.

 

Under hösten nådde vi konsensus om att bilda ett aktiebolag. Alla skulle vara aktieägare (utom en som skulle gå i pension) och det bestämdes att priset på aktien skulle sättas till ett hundra kronor så att alla hade en ekonomisk möjlighet att köpa. Antalet aktier sattes till 1200 st. Vi beslutade att ingen skulle få äga mer än 60 st och att Bilt och jag inte skulle få äga aktier.

Aktiebolaget kom således att bli 100% personalägt.

 

Utvecklingen de kommande 24 månaderna skulle visa sig vara häpnadsväckande!

 

År 2005, det sista året som kliniken var offentligt driven uppgick omsättningen till 14.969.000 kr, varav vuxenintäkter 10.168.000 kr och barnintäkter 4.800.000 kr.

 

År 2006, första året som personalägt aktiebolag blev omsättningen 19.786.000 kr, varav vuxenintäkter 14.986.000 kr och barnintäkter 4.800.000 kr.

Vuxenintäkterna ökade med 47%.

Barnintäkterna var i stort sett oförändrade beroende på att antalet barn var nästintill oförändrat.

 

År 2007, andra året, ökade omsättningen till 24.080.000 kr, varav vuxenintäkter 19.080.000 kr och barnintäkter 5.000.000 kr.

Vuxenintäkterna hade sedan starten i egen regi ökat med hela 88%!

 

Förändringen skedde med i stort sett samma personal, i samma lokaler, med samma klientel, med samma behandlingspanorama och med folktandvårdens taxa. Vi hade dessutom behållit sista hands ansvaret för befolkningen och infört lördags- och helgjour året om.

 

Ni kanske undrar hur patient-/kundunderlaget räckte till (kund är en person tills sugen sätts in, då omvandlas kunden till patient. När behandlingen är klar för dagen och sugen tas ut ur munnen återgår den medmänniska vi kallar patient till att bli kund!).

 

Förklaringen är att vi kunde ta bort köerna. Tidvis hade kliniken legat efter med kallelserna i ett år eller mer. En hel del vård hade blivit uppskjuten som ett resultat av vårdkön. Det kunde dröja sex veckor eller mer innan en kund/patient kund få en ny tid under en pågående behandlingsomgång.

När köerna försvann fick kliniken ett än bättre rykte och patienttillströmningen blev som ett resultat av detta god. Såväl personal som patienter upplevde att ”hjärtat var med”. Ett mer uttalat personligt engagemang hos alla anställda bidrog starkt.

 

Var kan man söka förklaringen? Jo, man var inte längre ”lönearbetare” vare sig åt det offentliga eller åt en riskkapitalist. Man kände att man arbetade åt sig själv i sitt eget företag där man hela tiden kunde påverka. Verksamheten ”var nära”. Man var delaktig i ledningen av aktiebolaget och ansvarig fullt ut. Det skapade arbetsglädje och engagemang.

 

All barntandvård samlades hos en av tandläkarna som ”brann” för den uppgiften. Tandläkaren i fråga arbetade 80% och ansvarade för c:a 5000 barn!  Hon arbetade med besjälad personal i upp till tre rum och långt driven teamtandvård. Man höll revisionstiderna, vilket aldrig hänt tidigare och införde ett antal tydligt kvalitetshöjande moment.

Genom att samla barntandvården på en tandläkare frigjordes tid hos övriga team att fokusera på omhändertagande av vuxna.

 

Bland alla olika kvalitetshöjande åtgärder märks särskilt en: Varje vecka gick man igenom alla egna akuta revisionspatienter. Varför hade de behövt komma akut, vad skulle teamen ändra på för att inte det skulle behöva ske igen. ”Våra patienter ska inte behöva komma akut mellan två revisioner om det inte handlar om trauma”!

 

Efter två år som VD valde jag att sluta och gå vidare till nya utmaningar. I samband med avtackningen fälldes en minnesvärd kommentar av en tandläkarkollega: ”Vad sysslade vi med innan vi blev egna”!

 

Bilt stannade kvar i styrelsen ytterligare några år.

 

Är ovan ett möjligt framgångsalternativ till offentlig och riskkapitalistdriven vård-, hälso-, tandvårds- och omsorgsverksamhet?

 

Hur förvandlingen från offentlig till privat verksamhet gick till, styrelsens uppbyggnad, organisation av personalinflytande enligt Kaizenmodellen (ad modum Gordon) fällor, fel och framgång finns beskrivet i ett häfte.

Häftet à 350 kr + moms och frakt kan beställas från: Verksamhetsförädling, tel 070 21 31 201.

 

Fundera och kom gärna med synpunkter!

Hälsar

Gordon och Bilt

gordon.meland@gmail.com

Tel 070 21 31 201

 

Bilt Davidsson

Bilt.davidsson@telia.com

Tel 0703 92 62 30

Gordon Meland

Odontolog (Pensionär)

Odontolog, Trafikflygare mm och nu till sist Pensionär

Detta är en krönika och åsikterna som uttrycks är personliga.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev