Tänder Direkt Kurs i bettfysiologi steg 1 av 3

Den 2:a september anordnar vi på Tänder Direkt i samarbete med
Tandläkare Sigurd Malmberg den första av tre kurser i bettfysiologi.
Vi ser denna utbildning som ett nödvändigt steg i dagens tandvård.

Målet med kursen är att man efter genomförandet skall kunna arbeta
förutsägbart, och veta hur resultatet kommer att bli innan man påbörjat arbetet.

Pris: 2.950  exkl.moms inkl. kaffe och lunch.

Plats Sommemforum Tranås

Anmäl er genom att maila till:
tanderdirekt@tanderdirekt.se eller till Christer Ulmbrant 0706-575006
snarast möjligt då antalet platser är begränsat.

Anmälan är bindande.