Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Stockholm

17 jan - 18 apr 2024

ADDERA

Tillsammans bygger vi nätverk och ökar delaktigheten, arbets- glädjen och lönsamheten på din mottagning

Målet med ADDERA är att skapa bättre struktur och kommunikation i det dagliga arbetet så att stressen minskar och lönsamheten ökar. Programmet består av tre workshoppar som fokuserar på grundbultarna i en välmående, modern och framgångsrik tandvårds- mottagning med ett långsiktigt hållbart perspektiv. Ni som team kan välja att gå pro- grammet i sin helhet eller välja ut den eller de workshoppar ni behöver mest.

”Jag fick tydliga verktyg som hjälper mig att inspirera de team jag arbetar med att effektivisera sin vardag, och visa hur alla i teamet kan bidra på olika sätt i sina respektive yrkesroller.”

– TIDIGARE DELTAGARE I ADDERA-PROGRAMMET

WORKSHOP 1

Effektivitet och lönsamhet

17-18 januari, 2024 Happy Tammsvik, Bro

15-16 maj, 2024 Villa Aske, Bro

Genomtänkta arbetsflöden ger effektiva arbetsdagar och minskar stress. När hela tandvårdsteamet känner sig delaktiga i arbetet skapas förutsätt- ningar för flyt i arbetsda- gen. Struktur, samarbete och planering möjliggör ökad lönsamhet.

WORKSHOP 2

Ett högpresterande team

13-14 mars, 2024
Grand Hotel, Saltsjöbaden

Det ska vara kul att gå till jobbet! Vi är olika. Vi kom- municerar olika och har olika beteendepreferen- ser. En ökad förståelse för varandra skapar tillit och trygghet i gruppen och ett effektivt samspel leder till bra resultat.

WORKSHOP 3

Hemligheten bakom Sveriges nöjdaste patienter

17-18 april, 2024 Smådalarö, Stockholm

Praktikertjänst har under många år haft Sveriges nöjdaste patienter. Workshoppen fokuserar på bakomliggande framgångsfaktorer som optimalt omhändertagan- de, positiv påverkan och delaktighet hos patient. Teamets förmåga att sam- verka är direkt avgörande och därför fördjupar vi oss också inom individ- och grupputveckling.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev