Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Lund

20 oktober 2023

Aktuell parodontologi del II – terapiplanering och behandling

Detta är del II i tvåstegskursen Aktuell parodontologi. Kursen kan genomföras enskilt, men det förutsätter att man är tidigare är bekant med den nya klassificeringen inom parodontologi. Alternativt genomförs kursen som en fortsättning på del I.

Nyligen introducerades en ny klassificering inom parodontologin. Förutom allvarlighetsgrad och utbredning beskriver klassificeringen även komplicerande riskfaktorer och prognoser, vilket  underlättar behandlingsplanering. Nya riktlinjer för behandling av parodontit har presenterats av det europeiska parodsällskapet (EFP). Dessa utgår från den nya klassificeringen.

  • Från diagnos och klassificering till terapiplan och behandling
  • Riktlinjer för behandling av parodontit stadie I-III
  • Så gör jag en terapiplan och så förstår patienten den!
  • Steg i parodontal behandling
  • Genomgång av olika behandlingar. Vad är effektivt?
  • Icke-kirurgisk parodbehandling
  • Kirurgisk parodbehandling
  • Patientfall

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev