Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

17 april 2024

CLEAR ALIGNER-BEHANDLING – GRUNDLÄGGANDE KLINISKA PRINCIPER OCH BIOMEKANIK

Översikt

En klinisk heldagsutbildning för erfarna utövare som ger kunskap i Clear Aligner-terapins grunder och arbetsflöde.

Målsättningar

Målet med denna omfattande kliniska utbildning är att ge utmärkta kunskaper och stark förståelse för Clear Aligner-konceptet och dess behandlingssätt.

Kursens syfte är ge dig djupgående kunskaper inom Clear Aligner-terapi, så att du som gått kursen ska ha få starka kliniska kunskaper, vilket hjälper dig att behandla bättre, få en stärkare självkänsla och eliminera eventuella hinder för framgångsrika resultat.

Kunskapen presenteras i form av en interaktiv kurs i sex delar (moduler), ledd av Dr. Omar Sabbagh.

Utbildningen ger också heltäckande hands on-erfarenhet inom clear aligner-behandling, t ex utförande av IPR, bonding attachments och att använda elastics med aligners. Du lär dig allt detta av en expert som undervisar dig på ett interaktivt sätt, för att ge dig så mycket kunskap och självförtroende som möjligt.

Kursmoduler

Modul 1: Introduktion till de grundläggande clear aligner-principerna (30 min)  

Denna kursmodul täcker den historiska utvecklingen av clear aligners, definierar clear aligner-begreppet, diskuterar de clear aligner-material som använts, förklarar deras fördelar, samt utforskar deras kliniska indikationer och relativa kontraindikationer.

Modul 2: Patienturval och fallkomplexitet (30 min)

Denna modul introducerar kriterierna för patientval, och ger lärdomar kring att utvärdera de olika fallens komplexitet. Den går också in på hur viktigt det är med rätt patientval, då följsamhet spelar en avgörande roll för clear aligner-terapins framgång.

Modul 3: Arbetsflöde och journaler (30 min)

Denna modul går igenom patientfallens livscykel, tittar närmare på den ortodontiska utvärderingsprocessen, och går igenom de journaler som är nödvändiga för att påbörja clear aligner-behandling.

Modul 4: Aligner-biomekanik, typer av tandrörelser, fästen och hjälpmedel (60 min)

Denna modul fokuserar på grundläggande biomekanik för aligners. Vi utforskar olika betydelsen av olika typer av fästen och tandrörelser, och deras roll i ortodontisk behandling. Deltagarna kommer att få insikter kring ortodontiska rörelsers biomekanik i samband med anknytningar och lära sig om anknytningsplacering. Modulen innefattar även hur användningen av hjälpmedel kan förbättra behandlingsresultaten.

Modul 5: Interproximal reduktion, IPR (30 min)

Indikationer och kontraindikationer, de nödvändiga hjälpmedel som krävs, och hur det implementeras säkert och effektivt.

Modul 6: Klinisk monitorering och felsökning inklusive Dr. Omar Sabbaghs egna fallstudier (30 min)

Hands on-sessioner

IPR, tillbehör och elastics (90 min)

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev