Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Stockholm

29 feb - 1 mar 2024

Det slitna bettet

En heltäckande kurs för att prognosbedöma, planera och genomföra behandlingar i slitagebett. Dessa patienter är ofta komplicerade att behandla. Man ställs ofta inför valet av mycket omfattande terapier eller minimala insatser.

Kursen visar många slitagefall av olika svårighetsgrad och ger många kliniska verktyg från diagnostik till uppföljning. Efter kursen kan du på ett säkrare sätt planera och genomföra protetiska behandlingar i slitna bett.

  • Etiologi och diagnostik av tandslitage
  • Prognosbedömning
  • Terapival: Allt, inget eller mittemellan? Hur ska jag tänka?
  • Patientkommunikation: Hur kommunicerar jag prognos och risker med patienten?
  • Erosionspatientens problematik
  • Terapialternativ
  • Materialval
  • Praktisk/klinisk arbetsgång vid slitagebett
  • Fallpresentationer

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev