Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Malmö

11 mar - 18 sep 2024

Diplomkurs Invärtesmedicin – Schola Medica

 

Öka din kunskap om de vanligaste medicinska sjukdomarna och hur de behandlas. Seriekurs i två delar med problembaserade falldiskussioner, föreläsningar och grupparbeten.

Olika delar av det internmedicinska fältet behandlas vid respektive kurstillfälle. Kursen består till stor del av problembaserade falldiskussioner med ”efter-läsning” istället för ”före-läsning”. Repetitiva moment och grupparbeten binder ihop kursen som avslutas med en hemtentamen.

Kursplan

Delkurs 1

 • Vad kan vi få ut av anamnesen?
 • Klinisk undersökning
 • Hjärta-kärl
 • Lungsjukdomar
 • Diabetes
 • Koagulationsrubbningar – Blödningar – Anemier
 • Mat och hälsa
 • Övrig endokrinologi

Delkurs 2

 • Nervsystemets sjukdomar
 • Immunsystemet – Immunbrister
 • Allergi
 • Infektioner och antibiotika – Profylax och behandling
 • Autoimmunitet
 • Njursvikt
 • Magtarmkanalens sjukdomar
 • Leversjukdomar
 • Rörelseapparaten
 • Den multisjuka patienten
 • Examination

Kurstillfällen:
Delkurs 1: 11 mars kl 8.30  –  13 mars kl 15.30 (20 timmar)
Delkurs 2: 16 september kl 8.30 – 18 september kl 15.30 (20 timmar)

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev