Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Göteborg

27 oktober 2023

Juridik inom tandvården – vad ska man kunna?

Vilka krav finns på patientjournalen i stort och smått? Vilka verktyg hjälper dig att försäkra dig om att du gör rätt? Regelverket kan vara svårt att greppa och överblicka, samtidigt som den administrativa bördan med att journalföra gör det svårt att hålla sig uppdaterad.

EU:s nya dataskyddsförordning innebär dessutom nya krav, som gäller utöver den svenska lagstiftningen. Krav på journalen och den journalföringspliktige finns formulerade i patientdatalagen (2008:355), Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2016:40 och i ett stort antal andra författningar.  

  • Tandvårdens regelverk
  • Vad gör IVO, Socialstyrelsen och HSAN?
  • Patientsäkerhet och lex Maria
  • Tystnadsplikt och sekretess
  • Journalföring
  • Vilken information skall finnas i journalen?
  • Vad innebär nya dataskyddsförordningen?
  • Förkortningar och fackspråk
  • Vad innebär signeringsplikten?

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev