Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Stockholm

2 maj 2024

KOM IGÅNG MED CLEAR ALIGNER-BEHANDLINGAR – GRUNDLÄGGANDE KLINISKA PRINCIPER OCH BIOMEKANIK

En klinisk halvdagsutbildning för tandläkare – som ger kunskap i clear aligner-behandlingar, grunder och arbetsflöde.

Målet med utbildningen är att ge kunskap och förståelse för clear aligner-konceptet och dess behandlingssätt. Kursen kommer att ge dig kliniska kunskaper som stärker ditt självförtroende i behandlingen och hjälper dig att eliminera eventuella hinder för att nå framgångsrika resultat.

Den digitala kursen presenteras i form av olika moduler – som leds av Dr. Omar Sabbagh och Dr. Farah Majdalawi.

 • Introduktion till de grundläggande clear aligner-principerna
  Denna modul täcker den historiska utvecklingen av clear aligners, definierar clear aligner-begreppet, diskuterar de material som används och förklarar dess fördelar, samt utforskar kliniska indikationer och relativa kontraindikationer.
 • Patienturval och fallkomplexitet
  Denna modul introducerar kriterierna för patientval, och ger lärdomar kring att utvärdera de olika fallens komplexitet. Den går också in på hur viktigt det är med rätt patientval, då följsamhet spelar en avgörande roll för clear aligner-behandlingens framgång.
 • Arbetsflöde och journaler
  Denna modul går igenom patientfallens livscykel, tittar närmare på den ortodontiska utvärderingsprocessen, och går igenom de journaler som är nödvändiga för att påbörja en clear aligner-behandling.
 • Aligner-biomekanik, typer av tandrörelser, fästen och hjälpmedel
  Denna modul fokuserar på grundläggande biomekanik för aligners. Vi utforskar betydelsen av olika typer av fästen och tandrörelser, och deras roll i den ortodontiska behandlingen. Deltagarna kommer att få insikter kring ortodontiska rörelsers biomekanik i samband med anknytningar samt lära sig mer om anknytningsplacering. Modulen innefattar även hur användningen av hjälpmedel kan förbättra behandlingsresultaten.
 • Interproximal reduktion, IPR
  Indikationer och kontraindikationer, de nödvändiga hjälpmedel som krävs, och hur de implementeras säkert och effektivt.
 • Klinisk monitorering och felsökning inklusive Dr. Omar Sabbaghs och Dr. Farah Majdalawis egna fallstudier

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev