Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Stockholm

18 oktober 2024

Modern bettfysiologi – enklare och roligare behandling av svåra patienter

Bettfysiologi skiljer sig åt från annan tandvård och många tandläkare känner frustration då behandlingen inte upplevs förutsägbar och patienterna ofta kan vara krävande.

Under dagen tar vi avstamp i ett antal patientfall och diskuterar utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av TMD-patienter i allmäntandvården. Hur ska man tänka? Vad har bidragit till att patienten i stolen framför dig just nu har TMD-symtom? Hur ska patienten hanteras i det korta och långa perspektivet? Vilken behandling ska sättas in och hur bedömer jag prognosen? Varför kan en viss behandling vara lämplig för en patient men inte alls för en annan när TMD-diagnosen är identisk? Vilka är svårigheterna och vad är realistiskt när det kommer till patienter med kronisk och spridd smärta? Vad är tandvårdens uppgift och när behöver vi ta hjälp av andra yrkeskategorier?

Syftet med kursen är att uppdatera sig i ämnet bettfysiologi och rusta sig med kunskap som gör det enklare och roligare att utreda och behandla TMD-patienter i den egna kliniken. Efter genomförd kurs ser du med nya ögon på dina TMD-patienter och har lättare att sortera vilka patienter som sannolikt kräver remiss till specialist. Du lär dig tips och tricks som underlättar vardagen och kan efter kursen med god förutsägbarhet sätta in lämplig behandling beroende på diagnos och patient.

Hur ska vi undersöka våra patienter? Vad är viktigt att inte missa i anamnesen? Hur palperar vi käkleder och käkmuskulatur? Vilka kliniska fynd är centrala och vad kan vi bortse ifrån?

Hur ställer vi diagnos? Varför gör det ont och vad beror problemen att röra käken på? Vad är det för käkledsljud patienten besväras av? Har patientens huvudvärk med käksystemet att göra?

Hur planerar vi behandlingen och hur bedömer vi prognosen? Vilken information ska jag ge patienten? Vilken bettskena är bäst? Hur ska jag instruera patienten i rörelseträning? Är behandling med botox ett bra alternativ? Kan placebo hjälpa våra TMD-patienter? Vad är lämpligt att delegera till tandsköterskan? 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev