Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Stockholm

24 okt - 25 okt 2024

Oral farmakologi

I takt med att vi har en växande åldrande befolkning, blir kraven på kunskap hos tandvårdspersonal kring olika läkemedel och sjukdomar samt att vi anpassar oss efter patientens hälsotillstånd större.

Med rätt kunskap blir det både roligare, säkrare och mindre komplikationer att behandla. I takt med ny forskning ändras riktlinjerna varför det gäller att kontinuerligt uppdatera sina kunskaper.

Kursen lägger stor vikt på klinik och befäster fakta och kunskap med patientfall och kliniska bilder.

Efter att ha gått den här kursen skall du känna dig trygg i att behandla medicinska riskpatienter. Du får veta vilka patienter du kan behandla själv och vilka du rekommenderas remittera till specialist. Exempelvis patienter som står på blodförtunnande och antiresorbtiva läkemedel. Vilka patienter som behöver antibiotika-dos och mängd. Hur du smärtlindrar på ett bra och säkert sätt. Du får också kunskap om läkemedelsbiverkningar och infektioner i munhålan samt slemhinneförändringar.

Innehåll

  • Antibiotikabehandling och profylax
  • Nya och gamla blodförtunnande läkemedel
  • Bisfosfonater och andra benpåverkande läkemedel
  • Patienter med ökad risk för infektion
  • Slemhinneförändringar av olika orsak och genes
  • Svamp- och virus infektioner
  • Läkemedelsbiverkningar i munhålan
  • Smärtbehandling i tandvården
  • Infektionsutredning och sanering inför medicinsk behandling eller operation

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev