Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Stockholm

14 mar - 15 mar 2024

Smittrisker och infektionskontroll

Hygien och smittskydd angår hela teamet. All tandvård är skyldig att verka för att undvika/förebygga alla situationer där det annars kan finnas risk för att behöva använda antibiotika eller andra antimikrobiella läkemedel. Vårdrelaterade infektioner påverkar behandlingsresultat och behandlingstider negativt.

Logistik och instrumentvård har avgörande betydelse, kostsamma korrosionsskador och instrumentdefekter uppstår vid felaktig hantering. Optimerad instrumentlogistik ökar effektivitet och förbättrar resultat. Tidsförlängning vid invasiva ingrepp ökar risken för postoperativa infektioner. Grunderna i säker vårdhygien för patient, personal och andra samt hur göra det tillämpningsbart i praktiken.

 • Vårdrelaterade infektioner i tandvården
 •  Infektion, inflammation och immunförsvar
 •  Antibiotika och antibiotikaresistens
 •  Smittförebyggande åtgärder
 •  Mikrobiell biofilm
 •  Logistik, kvalitet och ekonomi
 •  Hållbar instrumenthantering
 •  Spårbarhet
 •  Validering, prestandakvalificering och processkontroll, Rengöring, desinfektion och sterilisering
 •  Legala krav och ansvar
 •  Beredskap: krislägen, epidemier och nya smittor

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev