Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Göteborg

8 feb - 9 feb 2024

Sömnapné grundkurs

Behandling för nattlig ro vid sömnapné. Vad är sant? Vad är inte sant? Kursens syfte är att ge ett ökat kunnande kring snarkning och sömnapné, diagnostik och behandling, ur både medicinsk och odontologisk synvinkel.

Kliniska tips, trix och råd ges inför framställning av antiapnéskena. Svårt att välja skena? Kursen omfattar även introduktion av de vanligaste antiapnéskenorna presenterade av respektive företag samt workshop med registrering av funktionsindex med mät donet George Gauge.

Den medicinska delen ger svar på:

 • Vad sömnapné är
 • Vad som händer i kroppen
 • Varför man snarkar och vad snarkning är
 • Hur sambandet mellan högt blodtryck, diabetes, hjärtkärlsjukdomar och sömnapné hänger ihop
 • Vad behandling med CPAP innebär och hur man väljer mellan behandlingsmetoderna apnéskena, CPAP och kirurgi
 • Hur sömnregistrering går till, vilka parametrar som registreras och vad AHI och ODI index är
 • Hur och när uppföljning sker
 • Vilka regler som gäller i VGR

Den odontologiska delen:

 • Odontologiskt omhändertagande, undersökning och behandling av patienter med sömnapné/snarkning
 • Apparatur, konstruktion och index
 • Journalföring och patientinformation
 • Bakslag i behandling, bieffekter och bettförändringar
 • På vilken evidens vilar våra åtgärder?
 • Ansvarsförhållanden och samverkan mellan läkare och tandläkare
 • Olika typer av apnéskenor

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev