Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Göteborg

7 sep - 9 sep 2023kl. 09:00 - 17:00

Specialisttandsköterskeutbildning i orofacialmedicin

Kursen ämnar att ge en fördjupning kring de patientkategorier som behandlas på specialistkliniker i orofacial medicin. Den är uppdelad i tre delar med två dagar per kursdel och avslutas med en examination baserad på fall.

Kursen riktar sig till tandsköterskor som arbetar eller ska börja arbeta inom orofacial medicin med målet att ge en ökad kunskap om vilka patienter man möter samt hur de ska behandlas på bästa sätt.

Del 1: 7-8 september 2023

 • Tandvårdsstöd
 • Etik
 • Samhällsodontologi
 • Sällsynta hälsotillstånd
 • Förflyttning och positionering
 • Hjälpmedel
 • Olika psykiatriska
 • Kognitiv svikt
 • Tandvårdsrädsla

Föreläsare: Lotten Renholm Pihl, tandläkare orofacial medicin, Mölndal, Gunnar Henning, övertandläkare, Göteborg, Åsa Mårtensson, specialisttandläkare, Göteborg, Christina Havner, övertandläkare ortodonti, Göteborg, Annette Carlsson och Lovisa Dahlheim, båda tandhygienister, Mun-H-Center, Göteborg, Anna Lodin, rektor tandsköterskeutbildningen FTV VG samt sjuksköterska med specialitet psykiatri och Lisa Svensson, ST orofacial medicin, Göteborg

Del 2: 2-3 november 2023

 • Farmakologi
 • Anamnes
 • Analgetika
 • Antibiotika
 • Bifosfonater
 • Infektionssanering
 • Sedering/narkos/lustgas
 • Slemhinneförändringar
 • Hematologi

Föreläsare: Emma Ekenstråhle, specialisttandläkare orofacial medicin, Östra/Kungälv och Bengt Hasséus, professor och specialisttandläkare orofacial medicin, Göteborg

Del 3: 1-2 februari 2024

 • Onkologi
 • Gerodontologi
 • Stroke
 • Dysfagi
 • Missbruk
 • Vårdhygien
 • Examination

Föreläsare: Mona Mikati, specialisttandläkare orofacial medicin, Göteborg, Kerstin Pettersson, logoped GU/SU, Mikael Zimmermann, docent och tandläkare, Stockholm och Emma Ekenstråhle, specialisttandläkare orofacial medicin, Östra/ Kungälv

Övrigt: Observera att anmälan gäller alla tre delar.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev