Praktikertjänst huvudkontor, Stockholm

Dental erosion OBS Fullbokad!

En modern tandskada som håller på att bli en folksjukdom?

Mycket tyder på att erosionsskador blir allt vanligare. Både en hälsosam och en ohälsosam livsstil kan ge frätskador på tänderna. Denna kurs ger hela tandvårdsteamet ökade kunskaper för att uppmärksamma och diagnostisera erosiva skador samt informera och ge råd, rekonstruera och följa upp patienter med dessa besvär. Du får också senaste nytt när det gäller forskning inom området och patientfall från kliniken.

Innehåll

 • Olika typer av tandslitage
 • Hur vanligt är det med erosionsskador?
 • Vad har nya forskningsstudier givit förresultat?
 • Orsaksfaktorer
 • En livsstil med ökat läskdrickande menockså medicinering och sjukdomar kan ge erosion
 • Individens försvar mot en sur påverkan
 • Varför drabbas vissa men inte andra?
 • Klinisk diagnostik och utredning
 • Vilka kliniska tecken ska jag vara observant på?
 • Varför har just den här patienten erosionsskador?
 • Lämpliga metoder för uppföljning och bedömning av progression
 • Prevention
 • Vad kan jag erbjuda patienten så att skadorna inte förvärras?
 • Behandling
 • Vilka olika behandlingsalternativ finns?
 • Patientfall
 • Aktuellt forskningsprojekt om dental erosion hos 15 och 17 åringar i Stockholms län
 • Syfte, tillvägagångssätt och rykande färska resultat!

Kurstid: kl 9-13, kursen avslutas med gemensam lunch.

 Alla kurser från
Ptj

 • 16 okt 2015
 • Maria Jarkander Övertandläkare
 • Praktikertjänst