Stockholm

Kariologi – den ”permanenta” fyllningen och andra skrönor

Permanenta fyllningar finns inte. Rationell sjukdomsbehandling för koopererande och icke-koopererande patienter kan ge oss friskare patienter.

Efter genomgången kurs kommer du ha fördjupad kunskap om hur du rationellt kan  hantera kariessjukdomen hos dina patienter.  Utifrån kliniska situationer diskuteras alltifrån dolt socker, nya fluorpreparat, när man bör laga, till ”kariesfritt”.

Karies, världens vanligaste sjukdom, ökar bland barn och äldre i folkhemmet. Vilka förklaringar kan finnas?

Innehåll

Dolt socker – karies och allmänhälsa

Kariesdiagnostik och riskbedömning – nya hjälpmedel

Förebyggande och kariesbromsande metoder – nya fluoridpreparat mot rotkaries

Kariesprogression, ”restoration threshold” och ”kariesfritt”

Erosioner

Fyllningsterapi
FöreläsareAlla kurser från
Ptj

  • 11 apr 2019
  • Dan Ericsson Professor Kariologi
  • Praktikertjänst