Malaga-Nerja, Spanien

Sakta ner och tjäna mer!

Kursen ger dig den ekonomiska grunden för att du ska ha råd och tid att hänga med i den kostsamma IT-utvecklingen och AI, för modern tandvård med hälsa i fokus. Planera arbetsdagen så att ni går hem vid dagens slut och känner att ”ni hann med”, har nått målen utan att springa ihjäl er och med bättre ekonomi, och har krafter kvar när ni kommer hem och känner er stolta med den vård och hälsa ni levererar på jobbet.

Kursmål

Att förstå och behärska sambanden mellan: trivsel, kvalitet, ekonomi, patientnöjdhet och vårdkapacitet.

Program

Dag 1, Måndag 21/10

10.00-12.00 Kurs

12.00 Lunch

13.00-16.00 Kurs

16.00 Fika

16.30-17.30 Kurs.
•    Varje team beskriver hur en önskedag på arbetet ska se ut
•    Varför har vi inte redan nu drömdagar? Formulera orsakerna
•    ”4 spikar på väggen”, sättet att komma någon vart och lyckas
•    Delaktighet som ett verktyg för framgång
•    Trivsel och trivselmätning
•    Vi gör en trivselmätning

Dag 2, Tisdag 22/10

10.00-12.00 Kurs

12.00 Lunch

13.00-16.00 Kurs

16.00 Fika

16.30-17.30 Kurs.
•    Kommunikation del 1. Knepet att få alla med ”på tåget”
•    Affärside´- Riktig hälsa i ett större perspektiv eller ”drill fill and bill”
•    Vision – Beskrivning av drömmen när allting är som ni önskar
•    Mål – Ur patientens perspektiv, ur personalens perspektiv, ur ägarens perspektiv
•    Ekonomi. Vi räknar på en preliminär budget. Svaret på vad som är möjligt med hög kvalitet och utan stress
•    Kommunikation del 2. Att få patienten att investera i det de verkligen behöver och inte bara i det de ”vill ha”
•     Var vill ni börja?

Dag 3, Onsdag 23/10

9-17, Kurs med avbrott en timme för lunch och ett par bensträckare/fika

Workshop med erfarenhetsutbyte. Ni tar fram en preliminär handlingsplan utifrån inhämtade kunskaper under kursen.

Dag 4, torsdag 24/10

09.00-10.30 Kurs

10.30 Fika

11-13 kurs

13.00 Lunch

14.00-16.45 Kurs, inkl 15 min bensträckare/frukt
•    Hur har det gått, vad har vi lärt oss? Genomgång av handlingsplanen
•    Teamtandvård. Vi skissar på en framtida arbetsfördelning inom teamet. Vem är det lämpligt för att ta hand om vilka arbetsuppgifter om 6, 12, 18 och 24 månader
•    Utbildningsinventering/utbildningsbehov
•    Utbildningsplanering
•    Vilka möten ska vi ha, när, på vilket sätt och hur de ska genomföras?
•    Hur ska vi ta beslut och följa upp att de också blivit genomförda
•    Ordning och reda, vilka regler finns eller behöver kompletteras för att arbetet ska flyta friktionsfritt?
•    Sammanfattning av dagen och ta fram en preliminär handlingsplan

Dag 5, fredag 25/10

09.00-10.30 Kurs

10.30 Fika

11-13 kurs

13.00 Lunch

14.00-16.45 Kurs, inkl 15 min bensträckare/frukt
•    Tidboksplanering
•    Planera om de två senaste hela arbetsdagarna med utgångspunkt i vad som är möjligt i en framtid utifrån de möjligheter vi talat om. När skulle ni ha kunnat gå hem? Vilken var er timintäkt de aktuella dagarna och vilken skulle den kunna ha varit?
•    Katalogisera vilka förändringar ni måste göra för att nå målet ”den perfekta arbetsdagen, arbetsmiljön, hälsa för alla och ekonomin.
•    Vi tar tag i teamets möjligheter och tar fram en handlingsplan för framtiden.

Dag 6, lördag 26/10 – Ledig dag med möjlighet till utflykt mot tilläggskostnad

Under hela utbildningsveckan finns möjlighet att komplettera med diskussioner, råd och synpunkter tillsammans med Gordon Meland.  Gordon kan även anlitas för att besöka din klinik inför eller efter kursen.

Under kursveckan bokar vi även in och genomför samtal med klinikledare

•    Chefsskap vs ledarskap

•    Utvecklingssamtal

•    Lönesamtal och kriterier för individuell lönesättning

Övrigt

Målgrupp:

Beslutsfattare och klinikledning inom offentlig och privat tandvård, och alla på mottagningen utom patienterna.Alla kurser från
Tandvårdsdagen

  • 21 okt - 27 okt   2019
  • Tandl Gordon Meland
  • Svenska Tandvårdsdagen