Stockholm, Clarion Hotel Sign

40 år med implantat – vad har jag lärt mig?

En titt i backspegeln är viktig om vi ska sikta rätt in i framtiden. Tidigare ansågs behandling med implantat som en udda och tveksam teknik. Denna bild har förändrats och idag utgör implantaten en naturlig del i vår behandlingsarsenal när vi ska ersätta förlorade tänder.

Kursen ger en tillbakablick och kommer att diskutera hur vi har förändrat vårt synsätt och behandling. Vad har blivit bättre eller rent av sämre? Det kommer nya material och metoder, men hur ska vi utvärdera dessa så att vi kan arbeta säkert i framtiden? Kursen passar ST-tandläkare, specialister och specialisttandsköterskor.

  • Hur var det förr och hur ser vi på implantat nu?
  • Implantatet och dess biologi – tand eller skruv?
  • Det ankylotiska implantatet – vad innebär det?
  • Inflammation runt implantatet – en komplikation eller nödvändighet?
  • Komplikationer och förluster – vad kan vara viktigt att tänka på?
  • Uppföljning av implantat – hur ska jag förhålla mig?
  • Som vårdgivare – kan jag påverka behandlingsresultatet?


Alla kurser från
STF

  • 16 apr 2021
  • Torsten Jemt, tandläkare, Göteborg
  • Sveriges Tandläkarförbund