Halmstad

Straumann® SMART- Grundkurs i implantatprotetik för tandläkare

2 1/2-dagars kurs som ges i föreläsnings- och diskussionsform varvat med grupparbeten samt inslag av praktiskt arbete på modell.Egna patientfall medtas för terapiplanering. Kursen är tänkt som en startutbildning och skall ge full kompetens att utföra implantatprotetisk behandling. 

MÅLSÄTTNING
Kursdeltagarna ska efter genomgången kurs självständigt kunna patientselektera, terapiplanera samt utföra alla typer av implantatprotetisk behandling med Straumann Dental Implant System.

MÅLGRUPP
Tandläkare med liten eller ingen erfarenhet av implantatbehandling.

KURSINNEHÅLL

 • Osseointegrering – historik och grundprinciper.
 • Hård- och mjukvävnadsinläkning vid olika implantatytor.
 • Röntgenundersökning i samband med implantatbehandling.
 • Bedömning av benkvalitet/volym.
 • Patientselektion.
 • Terapiplanering.
 • Implantat på mucosa och bennivå.
 • Implantatprotetik steg-för-steg.
 • Protetisk behandlingsgång.
 • Praktiskt arbete och avtryckstagning på modell.
 • Protetiska konstruktioner – materialval.
 • Fallbeskrivningar.
 • Postoperativa åtgärder.
 • Komplikationer.
 • Praktiska råd.
 • Försäkringsbestämmelser.
 • Straumann Dental Implant System.

Kursen inkluderar Straumann Smart Online Education:

 • Unik 24/7 möjlighet för självstudier.
 • Kliniska filmer.
 • Checklistor, schema.
 • Teknisk produktinformation.
 • Kunskapstester.
 • Tillgång till utvalda ITI Online Academy inlärningsmoduler.

Detaljerat kursprogram erhålls före kursstart. Alla kurser från
Straumann

 • 04 maj - 06 maj   2022
 • Anna Bergström, Övertandläkare, Specialist Oral Protetik Lars-Åke Johansson, Odont Dr, Övertandläkare, Specialist Parodontologi och Oral Protetik Andrée Nilsson, Övertandläkare, Specialist i Oral Protetik Camilla Lennholm, Övertandläkare Oral Röntgen Helena Nilsson, Specialisttandläkare Parodontologi Susann Lindgren, Leg. Tandhygienist
 • Straumann