Lund, Grand Hotel

Aktuell parodontologi del I – diagnostik och klassificering

Detta är del I i tvåstegskursen Aktuell parodontologi. Kursen kan genomföras enskilt eller tillsammans med del II.

Nyligen introducerades en ny klassificering inom parodontologin som innefattar olika stadier och graderingar av sjukdomen. Klassificeringen är vedertagen såväl nationellt som internationellt och har redan nått en stor spridning. Uppdatera dig du också! I denna kurs får du en pedagogisk genomgång av den nya klassificeringen med övningsexempel och många patientfall. I kursen ingår laminerade lathundar att ta hem till kliniken för att komma igång med klassificeringen.

  • Ny klassificering – varför och hur då?
  • Diagnostik inom parodontologi – vad mäter jag och varför?
  • Vad är friskt och vad är sjukt?
  • Diagnoskriterier: gingivit, parodontit, periimplantit
  • Staging and Grading
  • Patientfall


Alla kurser från
STF

  • 18 mar 2021
  • Daniel Nebel, odont dr, övertandläkare, Halmstad
  • Sveriges Tandläkarförbund