Göteborg, Quality Hotel Waterfront

Åldrandet och mediciners påverkan

Låt dig inspireras av Yngve Gustafsons drivkraft: ett värdigt åldrande för alla! Här fokuserar vi på medicineringens problematik, hur kombinationen av läkemedel kan leda till oönskade effekter på patienternas hälsa. Med kroppens åldrande förändras också medicinernas effekter och vården har dessvärre många gånger ingen helhetsbild på patientens alla mediciner. Kursen ger många tips på symtom att observera på sig själv och patienterna. Föreläsaren Yngve Gustafson anlitas ofta i sammanhang där äldre människors vård granskas och ifrågasätts.

  • Åldrandets faser
  • Tidiga tecken på sjukdom
  • Utredning av den gamla multisjuka patienten
  • Orala infektioner – ökad risk för gamla människor
  • Demenssjukdom – en svår utmaning
  • Läkemedel till äldre – mera skada än nytta?


Alla kurser från
STF

  • 08 okt 2020
  • Yngve Gustafson, professor i geriatrik, Umeå
  • Sveriges Tandläkarförbund