Göteborg, Specialistkliniken för endodonti, Folktandvårdens Universitetskliniker

Apikalkirurgi för allmäntandläkare

De senaste årens utveckling av utrustning, teknik och material har medfört att apikalkirurgi idag framstår som ett omistligt och pålitligt behandlingsalternativ för många kliniska endodontiska problemställningar. Kursen syftar till att ge såväl teoretiska som praktiska kunskaper inom området modern kirurgisk endodonti. Du lär dig moment och ställningstaganden som kan minska antalet remisser gällande apikalkirurgi.

 • Indikationer och kontraindikationer
 • Apikalkirurgi kontra revision av rotfyllning
 • Patientselektion
 • Utrustning, material och utförande
 • Eftervård
 • Komplikationer
 • Prognos
 • Terapiplanering och falldiskussioner
 • Operationsövningar på modell
 • Övningar med operationsmikroskåp
 • Patientdemonstrationer


Alla kurser från
STF

 • 17 jan - 18 jan   2022
 • Avdelningen och Specialistkliniken för Endodonti, Folktandvårdens Universitetskliniker, Odontologen, Sahlgrenska Akademin, Göteborg.
 • Sveriges Tandläkarförbund