Göteborg, Specialistkliniken för endodonti

Apikalkirurgi för allmäntandläkare

Senaste års utveckling av utrustning, teknik och material har medfört att apikalkirurgi idag framstår som ett omistligt och pålitligt behandlingsalternativ för många kliniska endodontiska problemställningar. Kursen syftar till att ge såväl teoretiska som praktiska kunskaper inom området modern kirurgisk endodonti. Du lär dig moment och ställningstaganden som kan minska antalet remisser gällande apikalkirurgi.

 • Indikationer och kontraindikationer
 • Apikalkirurgi kontra revision av rotfyllning
 • Patientselektion
 • Utrustning, material och utförande
 • Eftervård
 • Komplikationer
 • Prognos
 • Terapiplanering och falldiskussioner
 • Operationsövningar på modell
 • Övningar med operationsmikroskåp
 • Patientdemonstrationer

Föreläsare

Avdelningen och Specialistkliniken för Endodonti, Folktandvårdens Universitetskliniker, Odontologen, Sahlgrenska Akademin, Göteborg.

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

TandläkareAlla kurser från
STF

 • 09 jan - 10 jan   2020
 • Avdelningen och Specialistkliniken för Endodonti, Folktandvårdens Universitetskliniker, Odontologen, Sahlgrenska Akademin, Göteborg.
 • Sveriges Tandläkarförbund