Malmö, Tandvårdshögskolan, Smedjegatan 16

Apikalkirurgi för teamet

Apikalkirurgi har på rätt indikationer god prognos och kan utgöra ett behandlingsalternativ till revisionsbehandling. Kursens syfte är att ge deltagarna en inblick i modern kirurgisk endodonti och uppdatera såväl teoretisk som praktisk kunskap. Som teamkursdeltagare får du planera apikalkirurgiska ingrepp, öva på uppdukning, utföra apikalkirurgi med modern teknisk utrustning samt diskutera diagnostik, prognosbedömning, behandlingsbeslut och praktisk hantering.

 • Diagnostik/prognos
 • Indikationer/kontraindikationer
 • Komplikationer
 • Terapiplanering
 • Utrustning, material
 • Patientdemonstration
 • Praktiska övningar
  – Apikalkirurgi på modell med mikroskop (tdl)
  – Steril uppdukning och aseptik, sterilhantering samt hantering av kirurgiska instrument (tsk)
 • Praktisk planering av apikalkirurgiska ingrepp
 • Falldiskussioner, ta med egna fall

 

Kursen arrangeras i samarbete med Odontologiska fakulteten Malmö universitetAlla kurser från
STF

 • 11 jun - 12 jun   2020
 • Annika Björkner, docent, specialisttandläkare Eva Wolf, lektor, specialisttandläkare Leona Malmberg, specialisttandläkare endodonti Hans Melander, specialisttandläkare endodonti Emma Gatmon, specialisttandläkare endodonti Fredrik Gränse, universitetsadjunkt tandläkare Fatima Bernardo, endodontitandsköterska Elisabeth Hassner-Trimarchi, endodontitandsköterska Eva Tallgren, endodontitandsköterska
 • Sveriges Tandläkarförbund