Malmö, Tandvårdshögskolan, Smedjegatan 16

Apikalkirurgi för teamet

Apikalkirurgi har på rätt indikationer god prognos och kan utgöra ett behandlingsalternativ till revisionsbehandling. Kursens syfte är att ge deltagarna en inblick i modern kirurgisk endodonti och uppdatera såväl teoretisk som praktisk kunskap. Som teamkursdeltagare får du planera apikalkirurgiska ingrepp, öva på uppdukning, utföra apikalkirurgi med modern teknisk utrustning samt diskutera diagnostik, prognosbedömning, behandlingsbeslut och praktisk hantering.

 • Diagnostik/prognos
 • Indikationer/kontraindikationer
 • Komplikationer
 • Terapiplanering
 • Utrustning, material
 • Patientdemonstration
 • Praktiska övningar
  – Apikalkirurgi på modell med mikroskop (tdl)
  – Steril uppdukning och aseptik, sterilhantering samt hantering av kirurgiska instrument (tsk)
 • Praktisk planering av apikalkirurgiska ingrepp
 • Falldiskussioner, ta med egna fall

Föreläsare

Annika Björkner, docent, specialisttandläkare
Eva Wolf, lektor, specialisttandläkare
Leona Malmberg, specialisttandläkare endodonti
Hans Melander, specialisttandläkare endodonti
Emma Gatmon, specialisttandläkare endodonti
Fredrik Gränse, universitetsadjunkt tandläkare
Fatima Bernardo, endodontitandsköterska
Elisabeth Hassner-Trimarchi, endodontitandsköterska
Eva Tallgren, endodontitandsköterska

OBS! Tandläkaren bokar sig först och ombeds därefter boka medföljande tsk.

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

All tandvårdspersonal

Kursen arrangeras i samarbete med Odontologiska fakulteten Malmö universitetAlla kurser från
STF

 • 13 jun - 14 jun   2019
 • Annika Björkner, docent, specialisttandläkare  Eva Wolf, lektor, specialisttandläkare Leona Malmberg, specialisttandläkare endodonti Hans Melander, specialisttandläkare endodonti Emma Gatmon, specialisttandläkare endodonti Fredrik Gränse, universitetsadjunkt tandläkare Fatima Bernardo, endodontitandsköterska Elisabeth Hassner-Trimarchi, endodontitandsköterska Eva Tallgren, endodontitandsköterska
 • Sveriges Tandläkarförbund