Online

Att leda sig själv och andra i tider av förändring

Detta är en kurs för dig som vill bli bättre på att leda dig själv och kanske också andra i tider av förändring och när framtiden inte kommer att bli vad den har varit. Aldrig tidigare har förändringens vindar blåst starkare än nu, aldrig någonsin har förutsättningar för företag, organisationer och individer skiftat lika snabbt som senaste året. Så frågan är hur vi ska navigera i en värld full av osäkerhet och samtidigt en värld full av möjligheter. Och inte minst hur vi leder oss själva, våra verksamheter och andra – på ett medvetet sätt, utan att låta våra rädslor styra oss.

Utbildningsform – Digitalt

Kursen bygger på två block om en halvdag vardera och deltagarna får arbeta med uppgifter mellan gångerna.

Syftet med kursen är att skapa större förståelse för hur vi människor reagerar på förändringar, hur vi kan bli bättre på att hantera osäkerhet och hur vi kan utvecklas som chefer och medarbetare och på det personliga planet.

Den bärande byggstenen är att skilja tro från vetande, att inse att all förändring börjar med oss själva och vår förmåga och att våra förutsättningar är djup rotade i våra biologiska ”program”. Vi gräver där vi står och tar in er verklighet, era utmaningar i ett sammanhang som känns relevant, ett sammanhang där ni kan använda nyfunnen kunskap redan imorgon.

Kurstillfällen
Del 1: 12 januari kl. 8.30 – 12.00 och
Del 2: 23 februari kl 8.30 – 12.00Alla kurser från
STF

  • 12 jan 2021
  • Ari Riabacke
  • Sveriges Tandläkarförbund