Halmstad

Avancerad kurs i implantatkirurgi – Möjligheter och begränsningar

Föreläsningar, patientdemonstrationer blandat med live-kirurgi. Kursdeltagarna ges möjlighet att assistera.

MÅLSÄTTNING

Kursdeltagarna ska efter genomgången kurs ha fått insikt i behandlings-möjligheter som enklare alveolarutskotts-uppbyggnad med bentransplantat och GTR-teknik. Deltagaren kommer även att få insyn i möjligheter och begränsningar med att använda sinuslyft med lateral fönsterteknik respektive osteotomteknik.

MÅLGRUPP

Kursen är en fortsättningskurs för dig som har gått ”Grundkurs i implantatkirurgi” och har erfarenhet av enklare implantatkirurgiska ingrepp.

KURSINNEHÅLL

• Anatomi. • Röntgenundersökning för planering och uppföljning. • Patientselektion och terapiplanering. • Indikationer för olika benaugmentationsmetoder. • Implantatbehandling i estetiskt viktiga områden. • Hantering av mjukvävnad i samband med implantatbehandling. • Postoperativ behandling, uppföljning och komplikationer. • Live-kirurgi med videoteknik. • Sinuslyft med lateral fönsterteknik. • Sinuslyft med osteotomteknik. • Uppdatering på Straumanns Botiss produkter

Detaljerat kursprogram erhålls före kursstart.Alla kurser från
Straumann

  • 24 okt - 25 okt   2019
  • Sten Isaksson, Leg. Läkare och Professor Käkkirurgi Peter Abrahamsson, Odont Dr, Övertandläkare, Specialist Käkkirurgi Dan-Åke Wälivaara, Odont Dr, Övertandläkare, Specialist Käkkirurgi Lars-Åke Johansson, Odont Dr,Övertandläkare, Specialist Parodontologi och Oral Protetik Jonas Anderud , Övertandläkare och odont Dr specialist i käkkirurgi Amir Moghaddam , Övertandläkare och specialist i käkkirurgi
  • Straumann