Länssjukhuset Halmstad, avdelningen för Käkkirurgi, Halmstad

Avancerad kurs i implantatkirurgi – Möjligheter och begränsningar

Kursdeltagarna ska efter genomgången kurs ha fått insikt i behandlingsmöjligheter som enklare alveolarutskotts-uppbyggnad med bentransplantat och GTR-teknik. Deltagaren kommer även att få insyn i möjligheter och begränsningar med att använda sinuslyft med lateral fönsterteknik respektive osteotomteknik.

MÅLGRUPP
Kursen är en fortsättningskurs för dig som har gått ”Grundkurs i implantatkirurgi” och har erfarenhet av enklare implantatkirurgiska ingrepp.

KURSUPPLÄGG
Föreläsningar, patientdemonstrationer blandat med live-kirurgi. Kursdeltagarna ges möjlighet att assistera.

KURSINNEHÅLL

 • Anatomi.
 • Röntgenundersökning för planering och uppföljning.
 • Patientselektion och terapiplanering.
 • Indikationer för olika benaugumentationsmetoder.
 • Implantatbehandling i estetiskt viktiga områden.
 • Hantering av mjukvävnad i samband med implantatbehandling.
 • Postoperativ behandling, uppföljning och komplikationer.
 • Live-kirurgi med videoteknik.
 • Sinuslyft med lateral fönsterteknik.
 • Sinuslyft med osteotomteknik.
 • Uppdatering på Straumanns Botiss produkter.


Alla kurser från
Straumann

 • 05 nov - 06 nov   2020
 • Sten Isaksson, Leg. Läkare och Professor Käkkirurgi Peter Abrahamsson, Odont Dr, Övertandläkare, Specialist Käkkirurgi Dan-Åke Wälivaara, Odont Dr, Övertandläkare, Specialist Käkkirurgi Lars-Åke Johansson, Odont Dr, Övertandläkare, Specialist Parodontologi och Oral Protetik Amir Moghaddam, Övertandäkare och Specialist Käkkirurgi
 • Straumann